facebook

Instytut Wzornictwa
Politechniki Koszalińskiej

Strona głównaInstytut Aktualności Wydarzenia Dla studentów Dla kandydatów Dla pracowników Biznes Absolwenci Studenci Archiwum Noc Muzeów 2017 XVII Zachodniopomorski Festiwal Nauki Nasi Studenci upiększą Miastko Wystawa Prac Studentów Bliżej designu - wystawa prac studentów Przedmiot Architektura Środowisko Projektowanie przestrzeni mieszkalnej Więcej...

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami na temat Wystawy
Projektowanie przestrzeni mieszkalnej - studium procesu
Wystawa "Projektowanie przestrzeni mieszkalnej - studium procesu" to prace studenckie stanowiące wycinek procesu dydaktycznego (dwa z pięciu zadań semestralnych) w pracowni Podstaw Projektowania Wnętrz i Wystaw, której prowadzącym jest mgr Jan Sikora.

Prace przedstawiają efekty badań, których celem było prześledzenie przez studentów pierwszego roku architektury wnętrz, procesu projektowania na przykładzie wnętrza mieszkalnego. W zadaniu tym praca projektanta, została rozłożona na kluczowe etapy pracy. Zostały również wprowadzone zadania, których celem była edukacja w zakresie podstawowych zagadnień związanych z zawodem architekta wnętrz takich jak: ergonomia, zrównoważony rozwój, analiza miejsca, analiza potrzeb i m.in. rysunek aksonometryczny.

ZADANIA / ETAPY STANOWIĄCE STUDIUM PROCESU PROJEKTOWANIA WNĘTRZA MIESZKALNEGO:

1. ANALIZA MIEJSCA
Pierwsze zadanie to zadanie wprowadzające w krąg zagadnień związanych z projektowaniem przestrzeni mieszkalnej. Zakładało analizę przez studentów najbliższego otoczenia miejsca. Kontekst miejsca, który często pomijany jest w procesie projektowania wnętrz, stanowi ważny element m.in. zrównoważonego projektowania (również zrównoważonego rozwoju) czy architektury dialogicznej. Architektura wnętrz zakłada również projektowanie w oparciu o dwie osie: wnętrze / zewnętrze, projektant / użytkownik. Obiektem, który poddany został analizie było nowo-powstałe w Gdańsku osiedle.

2. ANALIZA POTRZEB UŻYTKOWNIKA
Zadanie miało na celu wprowadzenie w proces dydaktyczny elementu uspołecznienia projektu. Projektowanie wnętrz mieszkalnych przebiega zazwyczaj w ścisłej współpracy z odbiorcą docelowym projektowanej przestrzeni. Dzieje się tak dlatego, że aby zaprojektować w sposób właściwy przestrzeń dla użytkownika, należy go bardzo dobrze poznać. Nie bez znaczenia są więc takie zagadnienia jak jego gust, upodobania, wiek czy chociażby cechy antropometryczne. Nie bez powodu o dobrych architektach wnętrz mówi się, że "szyją wnętrza na miarę".

3. KATALOG SPRZĘTÓW TYPOWYCH
Stworzenie "Katalogu sprzętów typowych" to trzecie zadanie, które było próbą odpowiedzenia przez Studentów na następujące pytania: "Czym jest przestrzeń mieszkalna, co stanowi jej istotę?" i co za tym idzie: "Co się na nią składa?" oraz "Jakie są wymiary danego elementu?" Studenci, korzystając z dostępnych źródeł (atlasy antropometryczne, badania własne oraz m.in. podręcznik Neufert) mieli za zadanie określić z jakich elementów powinno się składać modelowe pomieszczenie takie jak np. kuchnia czy sypialnia. W wyniku prowadzonych w Pracowni dyskusji, Studenci dochodzili często do dość nieoczywistych i niezwykłych wniosków. Przemyślenia te przeniesione na papier (za pomocą katalogu zawierającego zwymiarowane rysunki techniczne) okazały się kluczowe przy następnych etapach.

4. OPRACOWANIE UKŁADÓW FUNKCJONALNYCH
Podczas etapu trzeciego, studenci posiedli fundamentalną wiedzę dotyczącą tego co stanowi fizyczną wartość projektowanej przestrzeni. Jednak projektowanie wnętrza dla określonego odbiorcy i projektowania określonej przestrzeni to zupełnie inne zadanie. Wymaga ono analizy zebranego materiału i autorską jego interpretację. Jej wynikiem powinna być przestrzeń dostosowana do użytkownika i jemu dedykowana (stylistycznie i funkcjonalnie z nim spójna), przestrzeń poprawna pod względem ergonomii i m.in bezpieczeństwa. Najlepiej by zawierała ona unikalne i autorskie rozwiązania stanowiące fingerprint autora w projektowanej przestrzeni. Dlatego projektowania układów funkcjonalnych uważam za kluczowe, jest to bowiem pierwszy etap (obok szkiców koncepcyjnych, wizualiazacji i rysunków wykonawczych) który łączy wszystkie powyższe elementy. Z pozoru proste rozstawianie elementów wnętrza na rzucie stanowi bardzo ważny początek procesu działania koncepcyjnego.

5. AKSONOMETRIA A PRZEDSTAWIENIE PRZESTRZENI MIESZKALNEJ
Kojene zadanie stanowi wynikową opracowywania przez studentów układów funkcjonalnych. Zadanie to miało na celu przećwiczenie umiejętności związanych z wizualizowaniem projektu w przestrzeni 3d za pomocą rysunku aksonometrycznego. I choć nieczęsto w realnej pracy projektowej wykonuje się odręcznie rysunki aksonometryczne pełnej projektowanej przestrzeni, to nietrudno przecenić podstawową zdolność jaką jest umiejętność takiego rysunku.

6. RYSUNEK KOMPOZYCYJNY WNĘTRZA
Ostatnie zadanie, podsumowujące wszystkie etapy pracy projektowej / badań, to ćwiczenie umiejętność rysunku perspektywicznego i syntetycznego przedstawiania wizji projektowej. Z pośród wielu sposobów rysowania (m.in. rysunku artystycznego) rysunek projektowy ma jedną główną cechę - stanowi komunikat odnoszący się do świata fizycznego. Jego celem jest oddanie idei projektowych. Idee te odnoszą się do realnego świata, który składa się z form takich jak linia czy plama, które wyrażają takie elementy jak np. drewniana podłoga, czarna framuga drzwi czy delikatna linia lampy. By idee projektanta były dobrze zrozumiane przez, odbiorcę projektu (a później użytkownika przestrzeni), musi on dbać o to by rysunek nie zatracał cech klarownego i spójnego komunikatu na rzecz osobistej ekspresji autora. Studenci zadawali sobie więc fundamentalne pytania dotyczące wagi i znaczenia gestu, plamy i waloru w kreowaniu komunikatu projektowego.

Powyższe pytania, połączone z umiejętnością spójnego i syntetycznego wyobrażania sobie projektowanej przestrzeni oczami odbiorcy, pozwalają na rozwinięcie dojrzałej postawy projektanta, której jedną z głównych cech powinna być odpowiedzialność za fizyczne i niematerialne wartości projektowanej przestrzeni. Wyniki badań, stanowią materiały do powstającego Podręcznika Podstaw Projektowania, który jest w trakcie opracowywania.

autor: Jan Sikora
Zapraszam serdecznie na wystawę, która ma miejsce w budynku M a osoby, które zainteresowane są procesem kształcenia w pracowni i jej efektami zapraszam do cyfrowych albumów z pracami z pracowni pod następującymi adresami:


LINK: ZADANIA Z SEMESTRU PIERWSZEGO / ZIMOWEGO

LINK: ZADANIA Z SEMESTRU DRUGIEGO / LETNIEGOStrona głównaPoprzednia strona WzornictwaWyślij uwagi techniczneLogowanie

Copyright: Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej 2013