facebook

Instytut Wzornictwa
Politechniki Koszalińskiej

Strona głównaInstytut Aktualności Wydarzenia Dla studentów Ogłoszenia Studia stacjonarne Do pobrania Pomoc materialna i opłaty Dla dyplomantów Stypendia Więcej... Dla kandydatów Dla pracowników Biznes Absolwenci Studenci Archiwum

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że dzień 10 listopada 2017 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2017 oraz Zarządzeniem Nr 5/2017 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych oraz od pracy.Według OBWIESZCZENIA Nr 6/2017 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 17 października 2017 r.

Ogłoszone zostały godziny rektorskie dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia w dniu 26 października 2017 r. do godziny 10.00.Według OBWIESZCZENIA Nr 5/2017 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 17 października 2017 r.

W związku z organizacją II Sportowej Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 ogłoszone zostały godziny rektorskie dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia w dniu 25 października 2017 r. w godzinach 11.30 – 14.30.Zgodnie z informacją Prorektora ds. Studenckich. prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Królikowskiego z dnia 11.10.2017, studenci z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, mogą ubiegać się o stypendium ze środków Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Politechniki Koszalińskiej. Termin składania wniosków w dziekanacie - do 15 .10.2017. Wnioski do pobrania na stronie; www.tu.koszalin.pl w zakładce Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Politechniki KoszalińskiejUMOWY dla wszystkich studentów I roku studiów I i II stopnia
Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), Uchwały Senatu nr 25/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Politechnice Koszalińskiej i wprowadzeniu wzorów umów,studenci I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązani są do złożenia we właściwym dziekanacie umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjneW zawiązku z tym, proszę o zgłaszanie sie do POKOJU 118, po odbiór ww. PRZYGOTOWANEJ umowy, w godzinach pracy dziekanatu (od wtorku do piątku).
Szanowni Państwo, informuję, że zaliczenie przedmiotu Projektowanie Produktu A, (KW sem.04; prowadzący dr M. Berlińska, mgr P. Stramski)odbędzie się w terminie 14.09.2017 w sali M7. godz.11.00.
Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów
Uprzejmie informujemy, że studenci Politechniki Koszalińskiej mogą już przedstawiać rektorowi swoje kandydatury do przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018. Szczegóły w zakładce : Pomoc materialna i opłaty
Szanowny Studencie, informujemy, że Dziekanat IW będzie nieczynny z powodu przerwy urlopowej w dniach 17.07.2017 do 28.07.2017 r.
Informujemy, że numer telefonu dla studentów II stopnia, tj.: (943478-480) uległ zmianie!! Wszelkie sprawy związane z dyplomami, czy sprawami studenckimi prosze kierować pod numerem telefonu: 943478-214.
Studenci 2 semestru, II stopnia na kierunku Wzornictwo
proszę o składanie do dziekanatu IW pok. 115D/118D ZGŁOSZEŃ TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH (Reg. studiów PK §25 ust. 2). Do pobrania ze strony internetowej IW: Dla studentów -> do pobrania -> dla dyplomantów. Termin składania zgłoszeń do dnia 30 WRZEŚNIA 2017 r. !!!!!!!!! Niepodjęcie w terminie tematu pracy dyplomowej może być podstawą do skreślenia z listy studentów! (Reg. studiów PK § 21 ust. 9 pkt. 1).


Uwaga studenci!! Studenci 04 semestru w r. ak. 2016/17 Architektury Wnętrz, Komunikacji Wizualneji Wzornictwa Przemysłowego I stopnia proszeni są o składanie w dziekanacie IW, pok. 115d: DEKLARACJI WYBORU PRZEDMIOTU OBIERALNEGO, który będzie realizowany w kolejnym roku akademickim, druki dostępne są w dziekanacie, bądź do pobrania ze strony internetowej IW
Studenci 5 semestru, I stopnia Wzornictwa Przemysłowego, Komunikacji Wizualnej i Architektury Wnętrz, r. ak. 2016/2017
proszę o składanie do dziekanatu IW pok. 115D ZGŁOSZEŃ TEMATÓW PRAC LICENCJACKICH
(Reg. studiów PK §25 ust. 2). Do pobrania ze strony internetowej IW: Dla studentów -> do pobrania -> dla dyplomantów. Termin składania zgłoszeń do dnia 20 lutego 2017 r. !!!!!!!!! Niepodjęcie w terminie tematu pracy dyplomowej może być podstawą do skreślenia z listy studentów! (Reg. studiów PK § 21 ust. 9 pkt. 1).
Drodzy Studenci !!! Prosimy o wypełnianie ankiet na temat prowadzonych zajęć w Instytucie Wzornictwa. Ankiety dostępne są na stronie usosweb.tu.koszalin.pl. Wasza opinia jest dla nas niezmiernie ważna!

Strona głównaPoprzednia strona WzornictwaWyślij uwagi techniczneLogowanie

Copyright: Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej 2013