facebook

Instytut Wzornictwa
Politechniki Koszalińskiej

Strona głównaInstytut Aktualności Wydarzenia Dla studentów Ogłoszenia Studia stacjonarne Do pobrania Pomoc materialna i opłaty Dla dyplomantów Stypendia Więcej... Dla kandydatów Dla pracowników Biznes Absolwenci Studenci Archiwum


Druki dla studentów:

Ogólne
Podanie o warunkowy wpis na następny semestr Pobierz
Wzór podania do Dyrekcji Instytutu Wzornictwa Pobierz
Podanie o powtarzanie przedmiotów Pobierz
Oświadczenie o zgubionej legitymacji Pobierz
Karta obiegowa - studia stacjonarne Pobierz
Karta obiegowa - studia niestacjonarne Pobierz
Podanie o wydanie duplikatu indeksu/legitymacji Pobierz


NOWY Szablon nagłówka planszy zaliczeniowej/dyplomowej (100cm x 70cm) - format cdr, format ai, format pdf,

NOWY Szablon nagłówka planszy zaliczeniowej pionowej (50cm x 70cm) - format cdr, format ai, format pdf

NOWY Szablon nagłówka planszy zaliczeniowej poziomej (50cm x 70cm) - format cdr, format ai, format pdf

Każdorazowo przy druku plików z planszami (zależnie od wybranego miejsca druku) warto upewnić się o sposobie ich przygotowania. Przed wysłaniem pliku drogą mailową warto upewnić się czy nasz plik otwiera się prawidłowo. Najbardziej popularnym formatem jest format JPG (300 dpi- czasem 150 dpi, tryb koloru CMYK) w wielkości oryginalnej dokumentu (wymiary planszy). W przypadku wykorzystania w druku plików źródłowych konieczne jest zastosowanie kolorów CMYK we wszystkich obiektach dokumentu oraz zamiana czcionek na krzywe. Plik przygotować można w formacie PDF- z odpowiednimi ustawieniami drukarskimi (tutaj również wymagana jest zamiana czcionki na krzywe oraz kolor wyjścia CMYK).Wzór przemysłowy - Wytyczne do opisu wzoru przemysłowegoStudia stacjonarne


I-go stopnia

Deklaracja wyboru przedmiotów - 3 rok, Komunikacja Wizualna Pobierz
Deklaracja wyboru przedmiotów - 3 rok, Wzornictwo Przemysłowe Pobierz
Deklaracja wyboru przedmiotów - Architektura Wnętrz Pobierz
Deklaracja wyboru specjalności Pobierz


II-go stopnia
Deklaracja wyboru przedmiotów obieralnych (realizowanych na sem. 02, 03), kierunku Wzornictwo, studia magisterskie PobierzDla dyplomantów

Karta obiegowa - studia stacjonarne Pobierz
Karta obiegowa - studia niestacjonarne Pobierz
Zgłoszenie tematu pracy licencjackiej Pobierz
Zgłoszenie tematu pracy magisterskiej Pobierz
Karta dyplomanta Pobierz
Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego Pobierz .
Wzór pierwszej strony pracy dyplomowej Pobierz
Oświadczenie autora pracy Pobierz
Oświadczenie studenta (Załącznik nr 1 do Regulaminu antyplagiatowego)Pobierz
Szablon planszy dyplomowej (100 cm x 70 cm) - format ai, format eps, format pdf,


Dla promotorów/recenzentów

Załącznik nr 2 do Regulaminu antyplagiatowego PobierzPomoc materialna/opłaty

Prośba o zwolnienie/umorzenie opłat
Złącznik Nr 1- Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
Złącznik Nr 2 -Oświadczenie członka rodziny o liczbie miesięcy, w których został osiągnięty dochód
Załącznik Nr 3 -Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
Załącznik Nr 4 -Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
Załącznik Nr 5 -Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
Złącznik Nr 6 -Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych
Załącznik Nr 7 -Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
Załącznik Nr 8 Wniosek o przeliczenie dochodu - zmiana dochodu w stosunku do ostatniego roku podatkowego
Załącznik Nr 9 -Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
Załącznik Nr 10 -Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów
Załącznik Nr 11 Wniosek o przyznanie zapomogi
Załącznik Nr 12 -Druk numeru konta
Załącznik Nr 13 -Lista rankingowa do stypendium rektora dla najlepszych studentów
Załącznik Nr 14 -Wezwanie/b>Regulaminy


TUTAJ zapoznasz się z treścią aktualnego Regulaminu Studiów.
TUTAJ zapoznasz się z treścią aktualnego Regulaminu Pomocy Materialnej dla Studentów.
Regulamin Antyplagiatowy Pobierz


Zarządenia/Uchwały/Pisma okólne

Zarządzenie dotyczące opłat przez studenta PK za powtarzanie kursu Pobierz
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu antyplagiatowego Pobierz
Uchwała w sprawie określania zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w PK Pobierz
Zarządzenie w sprawie limitu i kosztu punktów ECTS za usługi edukacyjne(studia stacjonarne) PobierzStypendia Zagraniczne /Erasmus+
Formularz zgłoszeniowy, wyjazd na studia, Program Erasmus + Pobierz
Strona głównaPoprzednia strona WzornictwaWyślij uwagi techniczneLogowanie

Copyright: Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej 2013