facebook

Instytut Wzornictwa
Politechniki Koszalińskiej

Strona głównaInstytut Aktualności Wydarzenia Dla studentów Dla kandydatów Wyniki rekrutacji 2017/18 - II tura REKRUTACJA 2017/18- III TURA Łamanie barier Specjalności Dla pracowników Biznes Absolwenci Studenci Archiwum

Wzornictwo
Komunikacja Wizualna
Architektura Wnętrz- studia licencjackie


    Koncepcja kształcenia opiera się na przygotowaniu specjalistów w zakresie projektowania architektury wnętrz, ze szczególnym naciskiem na doskonalenie umiejętności praktycznych w tym zakresie. Kadra dydaktyczna oraz naukowo-dydaktyczna to w przewadze praktykujący projektanci, którzy pogłębiają swoje doświadczenie zawodowe poza uczelnią, a także aktywni naukowcy prezentujący w Polsce i za granicą efekty swoich działań teoretycznych i twórczych w formie publikacji, uczestnictwa na konferencjach i sympozjach, a także na wystawach zborowych i indywidualnych.

    Program kształcenia uwzględnia złożoność dziedziny jaką jest architektura; kładzie nacisk na poznanie zagadnienia od strony nauk humanistycznych i technicznych, podkreślając, że architektura to treść i forma, której zaistnienie warunkuje technika, a akt twórczy podporządkowuje się zadanemu programowi funkcjonalnemu lub intencjonalnemu przesłaniu. Program przewiduje zarówno teoretyczne ujęcie zagadnienia, jak też ćwiczenia praktyczne pozwalające poznać sztukę projektowania architektonicznego. Założono rozpoznanie szerszego kontekstu zagadnienia jakim jest projektowanie architektoniczne odnosząc się do komunikacji wizualnej/ percepcji, urbanistyki, socjologii, kulturoznawstwa, psychologii architektury. Skala zagadnień stanowiących przedmiot rozważań teoretycznych i ćwiczeń praktycznych pozwala poznać detal architektoniczny, obiekty o różnej skali oraz ich układy w skali urbanistycznej w zróżnicowanych kontekstach przestrzennych.

    W programie kształcenia w toku studiów podejmowane są zagadnienia związane z różnymi elementami i aspektami procesu projektowania architektonicznego. Punktem wyjścia jest przekonanie o wewnętrznych powiązaniach tych aspektów i elementów. Architektura przestrzeni/ struktury/ wnętrza doświadczana jest poprzez ruch w czasie i przestrzeni, powstaje dzięki technologii, jest przystosowana do programu i zgodna z kontekstem fizycznym i społecznym. Proces twórczego działania w przestrzeni rozpoczyna się od autora, pomysłodawcy proponowanych ingerencji i zmian, ewoluuje projektem i samym aktem kreacji obiektu przestrzennego oraz kontynuuje się dzięki odbiorcom istniejącego obiektu, ich doznaniom i pozyskiwanym w procesie odbioru doświadczeniom przestrzennym, prowadzonym analizom i badaniom.
    Kreacja przestrzenna to proces i efekt tego procesu. Zaistnienie kreacji przestrzennej warunkują osoby twórcy i odbiorcy oraz związane z nimi odpowiednio: proces kreacji i proces odbioru.

Strona głównaPoprzednia strona WzornictwaWyślij uwagi techniczneLogowanie

Copyright: Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej 2013