23.01.2018 – Terminy egzaminów

Harmonogram egzaminów w semestrze zimowym r.ak. 2017/18


 19.01.2018 – ZGŁOSZENIA TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH

Szanowni Studenci 05 semestru 3 roku I stopnia studiów stacjonarnych Architektury Wnętrz, Wzornictwa Przemysłowego i Komunikacji Wizualnej
Proszę o obowiązkowe składanie do dziekanatu IW „zgłoszeń tematu pracy licencjackiej” (do pobrania ze str.internetowej IW), zaakceptowanych przez promotora najpóźniej do dnia 25.02.2018!!

Zgodnie z Regulaminem studiów PK student powinien podjąć temat pracy licencjackiej na dwa semestry przed końcem studiów. Nie złożenie powyższego zgłoszenia w terminie do dziekanatu może być podstawą do skreślenia z listy studentów


16.01.2018 – ANKIETYZACJA

UWAGA STUDENCI !!!!  Ruszyła ankietyzacja w systemie USOS. Studencie, wyraź swoją opinię na temat prowadzonych zajęć!


29.09.2017 – UMOWY

Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), Uchwały Senatu nr 25/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Politechnice Koszalińskiej i wprowadzeniu wzorów umów,studenci I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązani są do złożenia we właściwym dziekanacie umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne


 20.09.2017

W zawiązku z tym, proszę o zgłaszanie sie do DZIEKANATU, POKÓJ 118, po odbiór ww. PRZYGOTOWANEJ umowy, od 3 października 2017- (WTOREK).


 10.09.2017

Szanowni Państwo, informuję, że zaliczenie przedmiotu Projektowanie Produktu A, (KW sem.04; prowadzący dr M. Berlińska, mgr P. Stramski)odbędzie się w terminie 14.09.2017 w sali M7. godz.11.00.


 29.09.2017

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów
Uprzejmie informujemy, że studenci Politechniki Koszalińskiej mogą już przedstawiać rektorowi swoje kandydatury do przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018. Szczegóły w zakładce : Pomoc materialna i opłaty


10.07.2017

Szanowny Studencie, informujemy, że Dziekanat IW będzie nieczynny z powodu przerwy urlopowej w dniach 17.07.2017 do 28.07.2017 r.


 14.02.2017

Informujemy, że numer telefonu dla studentów II stopnia, tj.: (943478-480) uległ zmianie!! Wszelkie sprawy związane z dyplomami, czy sprawami studenckimi prosze kierować pod numerem telefonu: 943478-214.


 06.06.2017

Studenci 2 semestru, II stopnia na kierunku Wzornictwo
proszę o składanie do dziekanatu IW pok. 115D/118D ZGŁOSZEŃ TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH (Reg. studiów PK §25 ust. 2). Do pobrania ze strony internetowej IW: Dla studentów -> do pobrania -> dla dyplomantów. Termin składania zgłoszeń do dnia 30 WRZEŚNIA 2017 r. !!!!!!!!! Niepodjęcie w terminie tematu pracy dyplomowej może być podstawą do skreślenia z listy studentów! (Reg. studiów PK § 21 ust. 9 pkt. 1).