mgr inż. arch. Maciej Siekierski

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

Starszy wykładowca w Katedrze Budownictwa i Materiałów Budowlanych na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej.


Architekt, Urbanista, były Wice Przewodniczący Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, w latach 2006-2013 członek Rady tejże Izby i delegat na Zjazdy Krajowe. Od 2012 Ekspert Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów.
Laureat Nagrody Wojewody Poznańskiego za pracę dypl. w 1998 r. w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego Politechniki Poznańskiej pod kier. prof. Mariana Fikusa; Wyróżnienie w konkursie ideowym „Zagospodarowanie przestrzenne doliny Warty…” 1999; Certyfikat „
Nowoczesne Zarządzanie Rozwojem Miast” – „Modernes Stadtentwicklungsmanagment” – Uniwersytet Viadrina Frankfurt/O 1999; Studia podyplomowe Planowanie przestrzenne na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej 2000.
Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich, Członek Gminnych Komisji Urbanstyczno-Architektonicznych. Czynny zawodowo od 2000 roku, autor kilkudziesięciu opracowań planistycznych w skali lokalnej i regionalnej.


Publikacje: „Revitalieserung kleiner Städte, Identität und Entwicklung, regionale Baukultur am Beispiel der Stadt Międzyzdroje” TU Koszalin, SRL Cottbus, 23./24.04.2010; „Rewitalizacja Kołobrzegu” Miesięcznik „Architektura & Biznes” Nr 2/2008; „Zabytkowe Cmentarze w Krajobrazie Kulturowym” Miesięcznik „Miasto” Nr 6/2001; „Revitalisierung Kolobrzeg – einer Stadt unter 50 000 Einwohner” „Ohne grenzen” IZRLR 2008; „Rola makiet przestrzennych w procesie edukacji urbanistycznej studentów architektury” 2008 Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.


Konferencje: udział w licznych konferencjach planistycznych organizowanych przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów, w tym w charakterze wykładowcy: „IV Niemiecko-polski przegląd opracowań planistycznych” Cottbus 2010.


Dydaktyka:
prowadzone kursy: Politechnika Poznańska: Wydział Architektury 1999-2001: Podstawy projektowania i kompozycji urbanistycznej; AWF Poznań: Wydział Turystyki 2002-2004: Teoria lokalizacji w turystyce i rekreacji; Politechnika Koszalińska: Wydział Ekonomii 2011-2015: Historia urbanistyki, Geograficzne systemy informacji, Komputerowe wspomaganie projektowania urbanistycznego, Planowanie infrastruktury technicznej; Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji od 2008: Urbanistyka i Architektura, Planowanie przestrzenne, Podstawy zrównoważonego rozwoju, Projekt z budownictwa ogólnego 1 i 2, Projekt z planowania przestrzennego, Zagadnienia prawne w budownictwie, Zarządzanie przestrzenią; Wydział Architektury i Wzornictwa od 2020: Geometria wykreślna i Perspektywa.