facebook

Instytut Wzornictwa
Politechniki Koszalińskiej

Strona głównaInstytut Aktualności Wydarzenia Dla studentów Dla kandydatów Dla pracowników Biznes Absolwenci Studenci Archiwum Noc Muzeów 2017 XVII Zachodniopomorski Festiwal Nauki Nasi Studenci upiększą Miastko Wystawa Prac Studentów Bliżej designu - wystawa prac studentów Przedmiot Architektura Środowisko Wystawa Plakatów Więcej...
O PLAKACIE (fragmenty rozważań)

...Plakat jest zjawiskiem – pojawia się niespodziewanie, znika nie wiadomo kiedy.
Nie prosi o spojrzenie, jest postrzegany – „sam także patrzy”.
Żyje życiem komety, jest zjawiskowy i jakby nie z tej ziemi.
Jest głosem docierającym z daleka, informującym o tym co nowe, nieznane.

Plakat mówi o tym co realne – konkretne, ale świadczy także o tym co ukryte – niejasne, co jest nieodłączne od każdej treści.
Plakat przypomina czasami „feretron” - chorągiew procesyjną powiewającą na wietrze.
„Powiew wiatru - połączenie nieuwagi, skupienia i zniecierpliwienia”.

Treść plakatu jest przestrzenią tworzoną na kilku poziomach.
Poziom pierwszy - to informacja słowna, konkret - nazywa, uściśla, określa szereg danych.
Drugim poziom, określa symbol wizualny, który jest złożonym przekazem semantycznym.
Trzeci poziom - wyraża emocje, posługuje się kolorem, ekspresją, prowokacją .

Plakat – to motyl, jest piękny, żyje krótko – pojawia się niespodziewanie, w wielu miejscach
jednocześnie, znika też z nagła, często szybko zapominany.
Istnieje jednak coś, co można nazwać drugim życiem plakatu.
Przykryty kolejnymi afiszami, przykryty warstwami papieru,
pojawia powtórnie na ścianach, jako ozdoba , dekoracja, czasami w ramach...
Przypomina się też w publikacjach, w towarzystwie podobnie reinkarnowanych, chroniony przed śmiercią powtórną.

Dobrym miejscem dla plakatu jest pamięć, przechowująca sugestywne wrażenia, prowokującą ekspresję, intensywny przekaz.
Zaświatami plakatu jest nieświadomość, która chroni to, co można nazwać niepamięcią
Wszystko co zapomniane, co jest poza umysłem, w nieświadomości
poddane osądowi, oczyszczone, usprawiedliwione - trwa w sposób trwały.

Plakat ma naturę synkretyczną – łączy kilka gatunków sztuk.
Wywodzi się z tradycji obrazu, jego kompozycja posiada cechy typowo malarskie.
Masowy charakter zawdzięcza grafice wielobarwnej.
Jest ponadto komunikatem - który wśród rozlicznych informacji wyróżnia się kształtem wizualnym.
Wreszcie plakat jest formą swoistego „designu” - proponującą nową formę w przestrzeni publicznej, różną od innych, antycypującą oczekiwania, często kreującą gusta.

Plakat jest obrazem wyjętym z ram, wyniesionym na zewnątrz, który stał się uczestnikiem ulicznej akcji.
Nietrwałość materii, którą stanowi druk, rekompensuje intensywnością ekspresji.
Musi znaleźć należyte miejsce pomiędzy innymi komunikatami, zawalczyć o swoje zaistnienie w świadomości, o trwałe miejsce w nieświadomości.

Posługuje się znakiem, który wskazuje na ukryte, wielorakie kulturowe odniesienia,
nie ilustruje treści której służy, stara się tworzyć własne semantyczne przesłanie.
Projektujący, świadomy mnogości ikonograficznych znaczeń, symboli, wybiera wśród nich najwłaściwszy, którym zaznacza, uwypukla jakiś aspekt - często niespodziewany, paradoksalny.

Właściwe miejsce plakatu, to uliczna synestezja – przestrzeń zbudowana z rozlicznych perspektyw, wypełniona dźwiękami wzbudzanymi, zamierającymi, odbitymi od kosmosu, powracającymi do źródła.

Przygodą plakatu jest teatr.
Plakat może stać się swoistą częścią spektaklu.
Wskazując na inne odniesienia ikoniczne, ujawnia dodatkowe znaczenia - nie pomyślane, nie wyobrażone - realizacji której służy.
Przesłanie plakatu w teatrze może stać się zarazem pointą, jak i recenzją, wyostrzającą formułę spektaklu.

Plakat muzyczny odnosi się do wydarzeń, których treść ( dźwiękowa) nie może być nazwana.
Trudności wynikają z natury muzyki, która przekracza formy czasowe i przestrzenne.
Projektujący, na ogół odwołuje się do zwykłych atrybutów, muzyczną treść wyrażając poprzez ekspresję malarską, graficzną.
Wyjątkową inspirację tworzą koncerty jazzowe, które jako żywe spektakle, są swoistą syntezą sztuk.
Plakat wyraża tę syntezę..

Kazimierz Jałowczyk
marzec 2011Strona głównaPoprzednia strona WzornictwaWyślij uwagi techniczneLogowanie

Copyright: Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej 2013