Lata 1996-2018

 • Powstanie Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej zawdzięczamy prof. dr inż. Tadeuszowi Karpińskiemu, którego idee podnoszenia komfortu jakości życia oparte o przesłanki społeczno-ekonomiczne rozwijali kolejni dyrektorzy Instytutu: dr Monika Zawierowska-Łozińska oraz prof. dr hab. Jacek Ojrzanowski. Obecnie dyrektorem Instytutu Wzornictwa jest prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Radecka.
 • Minione lata poświęciliśmy na kształtowanie programów dydaktycznych, rozwój kadry, prezentacje dokonań projektowych na wystawach designu, prace nad publikacjami w wydawnictwach naukowo-dydaktycznych oraz nawiązywanie współpracy z uczelniami zagranicznymi i firmami.
 • Od początku istnienia naszej jednostki, tzn. od 1996 r., kierunek wzornictwo podlega systematycznemu rozwojowi. Zakład Wzornictwa z funkcjonującego w ramach Katedry Inżynierii Produkcji na Wydziale Mechanicznym przekształcił się w Instytut Wzornictwa stając się w ten sposób samodzielną komórką dydaktyczną Politechniki Koszalińskiej.
  W 1996 roku przyjęliśmy na studia 36 studentów. Obecna ich liczba to około 200 słuchaczy studiów stacjonarnych.
 • Aktualnie prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: WZORNICTWO i ARCHITEKTURA WNĘTRZ.
 • Posiadamy bogatą ofertę dydaktyczną w zakresie projektowych specjalizacyjnych pracowni::
  projektowania produktu,
  projektowania komunikacji wizualnej i grafiki użytkowej,
  projektowanie publikacji (ilustracja/typografia),
  projektowania mebla,
  projektowania ubioru i kostiumu,
  projektowanie biżuterii,
  projektowanie małej architektury,
  projektowanie architektury wnętrz,
  projektowanie wystawiennictwa.
 • Programy naszych pracowni dostosowane są do bieżących i przewidywanych potrzeb rynku pracy.
 • Konsekwentnie rozwijamy własne zaplecze warsztatowo-badawcze, jednocześnie ściśle współpracując z jednostkami dydaktycznymi Politechniki Koszalińskiej o charakterze technicznym. Są one dla nas bliską i nieocenioną bazą naukową, szczególnie w zakresie badań modelowych i prototypowych.
 • Instytut Wzornictwa jest pierwszą placówką edukacyjną (i jedną z nielicznych w Polsce) prowadzącą swoją działalność na kierunku wzornictwo w uczelni technicznej – jednostką, której model strukturalno-organizacyjny oparty został na doświadczeniach i wzorcach uczelni Krajów Zachodnich i Stanów Zjednoczonych.
 • Jesteśmy organizacją dobrze postrzeganą przez uczelnie europejskie o czym najlepiej świadczy liczba obcokrajowców studiujących w Instytucie Wzornictwa w ramach programu Erasmus/Sokrates. W latach 2007/08 studiowała u nas największa liczba studentów z uczelni zagranicznych w skali całej Politechniki Koszalińskiej, a także najwyższy odsetek studentów naszej uczelni kształcących się na uczelniach zachodnich wywodził się z Instytutu Wzornictwa.
 • Nawiązujemy współpracę z otoczeniem społeczno -gospodarczym w ramach wspólnie realizowanych badań jak i projektów.