Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej jest jedną z głównych jednostek w Polsce zajmującą się designem. Tworzy go doświadczona kadra nauczycieli akademickich, ekspertów i projektantów. Posiadamy szerokie możliwości współpracy, którą możemy realizować w zakresie:

 

PRAKTYKI STUDENCKIE

 

Wydział Architektury i Wzornictwa kształci studentów w zakresie wzornictwa przemysłowego i architektury. Wejście na rynek pracy związane jest z odpowiednim przygotowaniem – zarówno merytorycznym jak i praktycznym, co można osiągnąć odbywając praktyki w przedsiębiorstwach i firmach projektowych. Korzyści dla przedsiębiorstw: kształtowanie studentów do przyszłej pracy, analiza rynku pracy pod kątem przyszłej kadry, pozyskiwanie najlepszych studentów do prowadzenia własnych działań biznesowych, nowe pomysły wzornicze i architektoniczne, rozwój własnych zasobów ludzkich. Korzyści dla studentów: możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, uzupełnienie wiedzy i umiejętności branżowych, poszerzenie wiedzy na temat rynku pracy pracodawców. Ogólne założenia: Praktyki przeznaczone dla studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej w zakresie wzornictwa: mebel, środki transportu, ubiór (w tym obuwie), oświetlenie, opakowania, itp oraz architektura. Czas trwania: min. 120 godzin roboczych na przełomie maja i czerwca. Możliwość realizowana w dłuższym okresie czasu, optymalny czas: wakacje, przerwa semestralna. Praktyka nieodpłatna realizowana w oparciu o porozumienie i indywidualny harmonogram. Student zainteresowany odbyciem praktyki zgłasza się do IW i składa dokumenty (skierowanie, portfolio, CV, wniosek, kserokopia legitymacji). Dokumenty przesyłane są do opiekunów w przedsiębiorstwach i na ich podstawie podejmowana jest decyzja o przyjęciu. Możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Przedsiębiorstwo otacza opieką merytoryczną, wystawia ocenę i świadectwo obycia praktyki.

PRAKTYKI – czytaj więcej

 

PROJEKTOWANIE W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, ARCHITEKTURY WNĘTRZ, WZORNICTWA I KOMUNIKACJI WIZUALNEJ

 

W ramach działalności oferujemy Państwu prace w zakresie: projektowania produktu (np. lampy, opakowania, zabawki, meble, artykuły RTV-AGD, biżuteria, małe formy wzornicze, inne), projektowania ubioru i kostiumu (codziennego użytku, specjalistycznego, sportowego, inne), projektowania środków transportu (samochody, rowery, jednostki pływające, inne), projektowania przestrzeni publicznej i elementów małej architektury, projektowania miejskiego systemu Informacji, projektowania systemów wystawienniczych, projektowania wnętrz.

 

WARSZTATY PROJEKTOWE

 

Zapraszamy do współorganizacji warsztatów projektowych i technologicznych dla studentów Wzornictwa i Architektury (materiałoznawstwo, technologie, budowanie i kreowanie marki).

 

ORGANIZACJA KONKURSÓW

 

Działaniem, które może wesprzeć Państwa aktywność biznesową jest współorganizacja wraz z Instytutem Wzornictwa różnego rodzaju konkursów wzorniczych (produkt, koncepcja, rozwiązanie techniczne). Mogą to być konkursy zamknięte (dla studentów i pracowników Instytutu) lub konkursy otwarte o zasięgu np. regionalnym czy też ogólnopolskim.

 

OPINIE I EKSPERTYZY Z ZAKRESU WZORNICTWA

 

PROJEKTY BADAWCZO – ROZWOJOWE

 

LABORATORIUM SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA

 

Wydział Architektury i Wzornictwa realizuje badanie „Rozwój Bazy B+R Politechniki Koszalińskiej”. Stworzone w ramach projektu Laboratorium wykorzystuje m.in. techniki szybkiego prototypowania: skaner optyczny 3D (Atos II) oraz drukarkę 3D (Eden 260V). Narzędzia te ułatwiają opracowanie nowoczesnych metod trójwymiarowego projektowania. Zastępują kosztowne i czasochłonne ręczne budowanie i testowanie modeli, tym samym umożliwiając przeprowadzenie badań m.in. nad konstrukcyjnością i działaniem mechanizmów zaprojektowanych, złożonych obiektów (i ich elementów), stwarzają możliwość archiwizacji obiektów w wersji cyfrowej oraz dokonania precyzyjnych pomiarów. Wykorzystanie nowoczesnych technologii może przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa. Pytania o szczegóły działań, terminów oraz korzyści wynikających ze współpracy przy projekcie prosimy kierować drogą mailową: badaniabr@gmail.com.

 


 

Wszystkie przedsiębiorstwa zainteresowane współpracą lub pozyskaniem szczegółowych informacji o biznesowych aspektach działalności Wydziału Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej zapraszamy do kontaktu pod adresem: 

wzornictwo@tu.koszalin.pl

Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej
ul. Racławicka 15-17, bud. D, I piętro, pok. 110
76-620 Koszalin

tel/fax: 94 3478 333

Skip to content