Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Przedmiot, Architektura, Środowisko pobierz PROGRAM KONFERENCJI / CONFERENCE PROGRAMME

 


 

 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Przedmiot, Architektura, Środowisko

Stacja Kultura w Rumi 26 kwietnia 2017

 


 

Object Architecture Enviroment
Culture Station in Rumia 26th April 2017

Konferencja jest planowaną kontynuacją spotkań z lat 2015-2016, integrujących przedstawicieli różnych dziedzin sztuki i dyscyplin projektowych, takich jak wzornictwo, architektura wnętrz, architektura i urbanistyka. Oprócz podkreślanego w poprzednich edycjach kontekstu związanego z kształceniem i dydaktyką, czyli nauczaniem w sztukach projektowych, będzie ona okazją do szerszego rozwinięcia tematu teorii i praktyki projektowania.

Tym razem chcemy też wprowadzić do dyskusji wątek środowiskowy, czyli zastanowić się nad zagadnieniem obecności problematyki społecznej i proekologicznej w projektowaniu. Rozważając rolę Design we współczesnym świecie, można za Timem Brownem zadać pytanie: na ile projektowanie jest metodą rozwiązywania problemów projektowych, a za Dejanem Sudjicem: co jest dziś prawdziwym luksusem – posiadanie pewnych rzeczy czy raczej rezygnacja z nich? Warto, wydaje się, zastanowić się głębiej nad kwestią, co postawa przyjazna środowisku zmienia w podejściu do projektowania. Czy ograniczenie lub zaniechanie działania może być sposobem na projektowanie? Czy projektowanie musi oznaczać tworzenie nowych rzeczy, czy może być elementem procesu zmiany i przekształcania? Na ile zasada Reduce, Reuse, Recycle, Recover (4R) obecna jest w projektowaniu?

Inkluzywność projektowania i jego procesualny charakter są kolejnym podejmowanym wątkiem debaty. To proces z jego złożonością przebiegu oraz bogactwem implikacji towarzyszących, a nie wyizolowany akt twórczy ukazuje formę przebiegu zmian w przestrzeni. W architekturze oznacza to zrównoważenie twórczego talentu rzemiosłem rozumianym jako zaawansowana umiejętność. Wówczas treść zawarta w obiekcie pozostaje zgodna z oczekiwaniami i czytelna dla odbiorców. W ten sposób przestrzeń idei współistnieje z egzystencjalnym aspektem przestrzeni zamieszkiwania. Pytanie, czy ten rodzaj myślenia o działaniach w przestrzeni ujawnia się podobnie w każdej zasugerowanej skali?

Wzorem lat ubiegłych zajmować się będziemy różnymi skalami projektowania: od przedmiotu, poprzez architekturę, po środowisko naturalne i zbudowane.

Debata konferencyjna odbędzie się w trzech panelach tematycznych: PRZEDMIOT, ARCHITEKTURA, ŚRODOWISKO, każdorazowo podejmując poddane wątki i próbując poszukiwać odpowiedzi na zadane pytania.WAŻNE INFORMACJE

Miejsce konferencji: Stacja Kultura, ul. Starowiejska 2, 84-230 Rumia, Polska

Termin nadsyłania zgłoszeń: 28.02.2017

Termin potwierdzenia zgłoszeń i akceptacji abstraktów: 07.03.2017

Termin konferencji: 26.04.2017

Termin nadsyłania artykułów do druku: 15.05.2017

Języki konferencji: polski, angielski i rosyjski.
Języki publikacji: polski i angielski.

Zgłoszenia i artykuły prosimy przesyłać na adres: e-mail: pas.conference2017@gmail.com

 

Uczestnicy Konferencji nie ponoszą kosztów udziału w Konferencji i kosztów publikacji. W monografii zamieszczone zostaną te artykuły, które uzyskają pozytywne recenzje. Wytyczne edytorskie i ramowy program Konferencji ukażą się w Komunikacie nr 2. Organizatorzy Konferencji nie zapewniają noclegów.

Komitet Organizacyjny Konferencji

dr Magdalena Berlińska IW PK
dr hab. inż. arch. Robert Idem WA PG
dr inż. arch. Agnieszka Kurkowska IW PK
dr inż. arch. Dorota Wojtowicz-Jankowska WA PG
Sekretarz Konferencji: mgr inż. arch. Anna Stasiak WA PG

Kuratorka panelu PRZEDMIOT:
dr Magdalena Berlińska – ekspert ds. projektowania użytkowego, Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej
Kuratorka panelu ARCHITEKTURA:
dr inż. arch. Agnieszka Kurkowska, Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej
Kuratorki panelu ŚRODOWISKO:
dr inż. arch. Bogusława Konarzewska, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
dr inż. arch. Dorota Wojtowicz-Jankowska, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Czas wygłoszenia referatów – 10 min.
Czas przeznaczony na komunikaty – 5 min.

Termin konferencji: 26.04.2017