Wernisaż wystawy dr Anny Szklińskiej

Wernisaż dr Anny Szklińskiej. „Formy Puste”. Muzeum w Koszalinie.

„Formy puste”
„Obiekty przestrzenne/tkaniny eksperymentalne, wykonane ręcznie autorską techniką. Projekt zrealizowany w latach 2014-16, jako zwieńczenie pracy doktorskiej o tytule „O kompletowaniu i kontemplowaniu wobec form pustych”. Przenikanie. Współistnienie. Transgranicznosć. Płynność. Rozliczne wzajemne wpływy skłaniają do refleksji nad obszarem pojęć/działań, w którym osadzone są moje realizacje… Rzeźba? Obiekt? Przedmiot? Rekwizyt? Element scenografii? Kostium? Ubiór? Tkanina? Miękka Rzeźba?”