Drodzy Studenci !!!

Prosimy o wypełnianie ankiet na temat prowadzonych zajęć w Instytucie Wzornictwa. Ankiety dostępne są na stronie usosweb.tu.koszalin.pl. Wasza opinia jest dla nas niezmiernie ważna!


Szanowni nauczycieli akademiccy Proszę o zachęcanie studentów do wypełniania ankiet i wyjaśniania roli ankietyzacji w procesie dydaktycznym.
Z-ca Dyrektora ds. Kształcenia i Studentów dr Alina Adamczak