Wystawa dr Rafała Podgórskiego „Spośród drzew nie widać lasu”

Relacja z wernisażu wystawy dr Rafała Podgórskiego pt. „Spośród drzew nie widać lasu”. Wydarzenie odbyło się w Galerii Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku / Dom Angielski / ul. Chlebnicka 13/16. Gratulujemy!

fot. K.Radeckafot. R. Podgórski