Współpraca z COS Straży Granicznej w Koszalinie

Pierwszy etap współpracy z Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie został zakończony oficjalną prezentacją PROJEKTÓW wykonanych przez studentów PRACOWNI BRANDINGU studiów II stopnia Wzornictwa pod kierunkiem prof. ndzw. Moniki Zawierowskiej-Łozińskiej. Teraz czas na realizacje i rozpoczęcie przygotowań do drugiego etapu w bardziej historycznym kontekście. Gratulacje dla bardzo sprawnej grupy, której dorobek prezentujemy na razie w bardzo niewielkim ułamku zrealizowanych projektów. Wyniki z dalszych etapów będą sukcesywnie aktualizowane na stronie IWPK. Czekamy na więcej!

Zobacz również: www.cos.strazgraniczna.pl   | Wykład dla studentów IWPK: Identyfikacja ofiar handlu ludźmi