Instalacja Domem w chmury

Podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego Obrazy Ogniem Malowane na gdańskiej Zaspie
19.10.2019 instalacja ‘Domem w Chmury?!’ została uruchomiona i zaprezentowana odbiorcom.
Domy zaistniały symbolicznie w formie małych drewnianych fluoryzujących elementów unoszących
zarysy postaci, z których każda wspiera się najistotniejszą dla niej wartością. W trakcie uruchamiania
instalacji dyskretny ogień zainicjował indywidualnie każdą odrębną sytuację oczyszczając i
rozpoczynając proces. Rozświetlenie kapsułek z wartościami aktywowało ich energię. Mieszkańcy
dzięki swoim domom unieśli się symbolicznie ku spełnianym pragnieniom i marzeniom. Czy nasz dom
przenosi nas w abstrakcyjnie rozumiane chmury?


Chmury symbolizują marzenia, nieosiągalność. Domy to ludzkie siedziby/ schronienia. Postaci/
mieszkańcy dzięki zamieszkiwanym domom pokonują własne lęki i słabości, podejmują wyzwania i
zmieniają świat wokół. Dom jest schronieniem otulającym ludzkie istnienie i wyzwalającym jego
energię do działania.