Otwarcie M8

 

WYSPA – M8

W poniedziałek, 16-go grudnia 2019 roku o godzinie 14.00 odbyło się uroczyste otwarta sali „M8” – przestrzeń oddana do użytku studentom studiującym na kierunkach wzornictwo i architektura wnętrz w Politechnice Koszalińskiej. To owoc pracy dydaktycznej oraz badań prowadzonych pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Radeckiej prof. PK w zespole z mgr Jolantą Kwarciak-Osiak oraz personelem technicznym Zespołu Laboratoriów w osobach Grzegorza Robakowskiego (kierownika), Katarzyny Eisen, Mieczysława Krawczyka, Leszka Jagodzińskiego i Emiliana Reiske.

Projekt „Wyspa” – sala „M8”, rozpoczął się w październiku 2018 roku, a o jego finale będzie można powiedzieć po zakończeniu badań – właśnie rozpoczynamy fazę testowania prototypu „przestrzeni”. To najważniejszy i nieprzewidywalny etap badań.

Ideą projektu „Wyspa” było stworzenie wielofunkcyjnego obiektu, adekwatnego do potrzeb studentów, zapewniającego równocześnie wizualno-haptyczny komfort w „brutalnym środowisku poprzemysłowym”. Jako pomieszczenie do testów przyjęto salę nr 8 w budynku „M”, w kampusie Politechniki Koszalińskiej przy ul. Racławickiej. Zadanie realizowane było z udziałem studentów II roku studiów magisterskich na kierunku architektura wnętrz w Politechnice Koszalińskiej. Spośród kilkunastu koncepcji drogą eliminacji wyłoniono trzy, które poddano głosowaniu przez Internet. Wybrana koncepcja (Izabeli Osiak) o znamionach struktury szkieletowej obejmowała pięć stref: pracy z laptopem, pracy grupowej, odpoczynku, posiłku oraz strefę przechowywania.

Każda ze zdefiniowanych stref przekazana była do opracowania zespołom studentów przy technicznym wsparciu specjalistów z Zespołu Laboratoriów. Prototyp powstawał przez pięć miesięcy pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Radeckiej prof. PK, uzupełniony został o moduł pracy „brudnej” – np. modelarskiej. W ramach praktyk w pracach uczestniczyła Agata Nowicka – studentka II roku studiów magisterskich z kierunku architektura wnętrz.

Industrialny charakter „Wyspy” podyktowany jest specyfiką otoczenia, jest zgodny z zasadą „less is more” wypromowaną przez mistrza minimalizmu, dyrektora przedwojennego Bauhausu – Ludwiga Miesa van der Rohe. Ów twórca modernizmu wyznawał przestrzeń uniwersalną, której wyzwolenie możliwe jest przez stosowanie szkieletów ze stali. Studenci mają okazję zbadać tę tezę w zastosowaniu do wielofunkcyjnego obiektu/mebla. Każdy użytkownik modelu przestrzeni będzie mógł zgłosić uwagi i spostrzeżenia. Opisany powyżej proces jest od początku dokumentowany fotograficznie i filmowany. Będziemy obserwować i badać. Chcemy sprawdzić, jak i czy w środowisku akademickim tak zorganizowana przestrzeń może mieć znaczenie kulturotwórcze. Efekty pracy – jako „selfie design” – ukażemy w 2020 roku podczas festiwalu Gdynia Design Days.

dr hab. Katarzyna Radecka prof. PK
Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa

Serdecznie zapraszamy do relacji z tego wydarzenia, a studentom życzymy owocnego obcowania w nowej przestrzeni!


Relacja- MEDIA: PRK24.pl
Informacje prasowe Politechniki Koszalińskiej


fot. Adam Paczkowski


fot. dr hab. Katarzyna Radecka prof. PK

plakat: @izabela.osiak