Promocja książki autorstwa dr Anny Gut-Czerwonki pt. „Zygmunt Wujek – artysta nietypowy”

6 lutego 2020 r. o godz. 17.00 w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbyła się promocja książki autorstwa dr Anny Gut-Czerwonki pt. „Zygmunt Wujek – artysta nietypowy” wydanej przez Archiwum Państwowe w Koszalinie przy dofinansowaniu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz Prezydenta Miasta Koszalina.

fot. dr hab. Monika Zawierowska-Łozińska / Larysa Reiske