Wielkanoc 2020

 

Zdrowia i pogody ducha życzy
Katarzyna Radecka – dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa
Politechniki Koszalińskiej.