Walka z koronawirusem

19 marca 2020 roku na Wydziale Architektury  i Wzornictwa PK ruszyła akcja szycia maseczek ochronnych.
Inicjatorką jest dr hab.Alina Adamczak, prof. PK – Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów (Kierownik Katedry Wzornictwa).

Maseczki szyte są przez Panią Katarzynę Eisen w naszej wydziałowej Pracowni Krawieckiej, a elementy potrzebne na uszycie maseczek przygotowują: Grzegorz Robakowski i Mieczysław Krawczyk (laserowe cięcie materiału).

Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej niestrudzenie szyje ochronne maseczki według własnego projektu oraz pomaga przy wytwarzaniu przyłbic ochronnych, które trafiają do służb i instytucji z całego regionu.


“Centralna Komisja Egzaminacyjna zwróciła się do nas o pomoc, a my staniemy na wysokości zadania. Centrum Druku 3D Politechniki Koszalińskiej Wydziału Mechanicznego przy współpracy z Wydziałem Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej wytworzy 660 przyłbic ochronnych, które trafią do przeprowadzających egzaminy maturalne i ósmoklasisty. Skorzystają z nich pracujący w Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych w Gdańsku, Łodzi, Łomży, Jaworznie, Krakowie, Poznaniu, Warszawie oraz we Wrocławiu.”


#Politechnika Pomaga
zdj. Politechnika Koszalińska