Rozmowa z adiunktem Katedry Grafiki Projektowej WAiW – dr Pauliną Kminikowską