RÓWNOWAGA REGIONALNA A DESIGN

 

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa
w Nowym Targu
Instytut Techniczny
Studenckie Koło Naukowe „Ad Quadratum”
zapraszają na

 

Studencką Konferencję Naukową
Równowaga regionalna a design.
Projektowanie pozytywnych zmian
dla rozwoju zrównoważonego
Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
28.05.2021 r.

 

O konferencji:
Konferencja skierowana jest do studentów związanych z kierunkiem
architektury, urbanistyki i sztuki, ale również do tych, którym temat konferencji
jest bliski i chcieliby wziąć w niej czynny udział.
Cele konferencji:
Celem konferencji jest wskazanie rozwiązań poprawiających funkcjonowanie
człowieka i jego otoczenia zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju
w każdym aspekcie ludzkiej działalności: od koncepcji projektu, jego realizacji,
aż po jego degradację. Ważną rolą studenckich spotkań naukowych jest
uwrażliwienie młodych projektantów, aby w obszarze designu działali w sposób
zrównoważony i spójny z naszą kulturą. Rodzima tradycja może służyć jako
punkt wyjścia w projektowaniu.
Ponadto celem organizowanej konferencji jest integracja środowiska
akademickiego, a dodatkowo propagowanie nowych rozwiązań i koncepcji
wśród studentów, poszerzenie ich umiejętności i zainteresowań oraz
popularyzacja wiedzy w poniżej wskazanych zakresach.
Obszary tematyczne:

  • Architektura regionalna;
  • Współczesny desing;
  • Nowoczesne metody rewaloryzacji i konserwacji obiektów historycznych;
  • Przełomowe wydarzenia dla architektury;
  • Aktualne projektowanie proekologiczne;
  • Zrównoważony rozwój;
  • Rozwiązania techniczne i myśl ludzka w kontekście nowych wyzwań
    projektowych

 

Karta zgłoszenia