CITY/NATURE konkurs na plakat

 

CITY/NATURE — Międzynarodowy Konkurs na Plakat

 

Konkurs na projekt plakatu stanowiącego wizualny komentarz opisujący relacje między
naturą a społecznością miejską.
DEADLINE: 30.03.2022
WSZYSTKIE INFORMACJE: http://citynature.pja.edu.pl/
INSTAGRAM: @citynature.contest

Jaka jest rola zieleni w mieście?
Czy ludzkości powinna zredefiniować swoją relację z naturą w przestrzeni miejskiej?

Misją projektu jest zwrócenie uwagi na naturę w naszym najbliższym otoczeniu — w strukturze
miejskiej (przed blokiem, w pobliskim parku, wyrastającą pomiędzy płytami chodnikowymi). Chcemy
zaprosić do dyskusji, której celem jest znalezienie odpowiedzi, w jaki sposób możemy dbać o naturę i
traktować ją jak równoprawnego mieszkańca miasta, jak sąsiada. Chcemy promować zalety, jakie
niosą za sobą zielone tereny miejskie oraz wskazać, dlaczego ich potrzebujemy, dlaczego każda
roślina w ekosystemie jest cenna. Użyjmy naszej kreatywności to edukowania i zwiększania
świadomości na temat naszych zielonych sąsiadów!

 


 

CITY/NATURE – International Poster Contest

 

Open submission for poster design describing relations between nature and residents of the
cities.
DEADLINE: 30.03.2022
MORE INFO: http://citynature.pja.edu.pl/
INSTAGRAM: @citynature.contest

What is the role of green areas in the city ecosystem?
Does humanity need to reconsider its relations with the nature closest to them?

The mission of the project is to draw attention to the nature the closest to us – in the city
ecosystem (in front of your building, in the closest park, growing out of the paving slabs). We

want to provoke the discussion on how we can take care of nature and treat it as an equal
resident of the city, like the neighbour. We want to promote the advantages green areas bring in
the cities and show why do we need them, why should it be a place for every plant in the city's
ecosystem.
Let’s use our creativity to educate people on the importance and benefits of having green
neighbours!