Konkurs na Logo Kołobrzeskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Uprzejmie informujemy, że rozstrzygnięcie konkursu „Projekt Logo Kołobrzeskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości”

nastąpi w dniu 30.05.22.

 

Organizatorzy:

Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej

Gmina Miasto Kołobrzeg

 

 

Regulamin konkursu- projekt Logo Kołobrzeskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Organizatorami konkursu „Projekt Logo Kołobrzeskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości” są:

 

Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej z siedzibą w Koszalinie

przy ul. Racławickiej 15-17, 75-620 Koszalin, tel. (94) 34 78 333, fax (94) 34 78 215,

zwanym w dalszym ciągu „Wydziałem Architektury i Wzornictwa” lub „WAiW PK”

oraz Gmina Miasto Kołobrzeg, z siedzibą w Kołobrzegu (78-100), ul. Ratuszowa 13

 

Konkurs ma charakter zamknięty i skierowany jest do wszystkich studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej kierunków Wzornictwo i Architektura Wnętrz. Udział w konkursie jest bezpłatny.Skip to content