Konferencja Kierunków Artystycznych w Koszalinie

Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej jest organizatorem Konferencji Kierunków Artystycznych. Wydarzenie odbędzie się 26-27 maja br. w sali Senatu (kampus Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich 2.). Tematami głównymi, poruszanymi podczas wydarzenia będą: ewaluacja i akredytacja oraz płynące z nich szanse i zagrożenia. W konferencji wezmą udział przedstawiciele uczelni, wydziałów i jednostek artystycznych z całej Polski. Podsumowanie konferencji zaplanowano w budynku M kampusu uczelni przy ulicy Racławickiej 15-17.

Prelegenci, którzy wygłoszą przemówienia: mgr inż. arch. Bartosz Warzecha z Wydziału Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, prof. dr hab. Bernard Mendlik, dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dr hab. Romuald Fajtanowski, prof. PBŚ, dziekan Wydziału Sztuk Projektowych Politechniki Bydgoskiej, dr hab. Katarzyna Radecka, prof. PK, dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK.

 

 Skip to content