Gdynia Design Days 2022 / WSPÓŁMORZE

 

 

W dniach 2 – 10 lipca zapraszamy na 15-stą edycję festiwalu Gdynia Design Days 2022 pod hasłem:
WSPÓŁMORZE.

W tym roku również uczestniczymy w wydarzeniu. Będziemy rozmawiać o współ-odpowiedzialności
za morze, jako współ-przestrzeń, współ-obszar, „współ-byt”.
Zadamy pytania o to, co czyni w nas świadomość bezpośredniej bliskości z tak wielkim, naturalnym
żywiołem i ekosystemem jakim jest Bałtyk? Jak duży wpływ wywiera na nas miejsce, w którym mieszkamy
i jak bardzo my na nie wpływamy? W jakim stopniu utożsamiamy się z morzem i regionem nadmorskim
jako jego mieszkańcy? Kiedy pomiędzy tożsamością miejsca, a tożsamością jego mieszkańców możemy
postawić znak równości? I wreszcie, czy wiemy jak korzystać z nadmorskich walorów, aby je doceniać
i chronić?
Dostrzegając znaczenie wzajemnych relacji ludzi współ-zamieszkujących tereny nad Bałtykiem zarówno po
jednej, jak i po drugiej jego stronie pojawia się nić porozumienia na płaszczyźnie design’u zwróconego przede
wszystkim w stronę ekologii.

W ramach wystawy NOWA GENERACJA prezentującej osiągnięcia najzdolniejszych, młodych twórców wyższych
uczelni projektowych zobaczymy projekt dyplomowy naszej absolwentki Hanny Kowalskej: „Poszukiwanie
oryginalnych struktur w kolekcji biżuterii unikatowej”; promotor dr hab. Anna Szklińska, reprezentujący
nasz Wydział i Politechnikę Koszalińską. Praca w unikalny sposób podkreśla wartość tożsamości miejsca,
odpowiedzialności za nadmorskie dobra naturalne, jak również stanowi ich praktyczne zaistnienie.
Gratulujemy!

Wystawę NOWA GENERACJA można oglądać w dniach 2-10 lipca 2022
Miejsce: PPNT Gdynia; al. Zwycięstwa 96/98; Budynek III, piętro I
W imieniu Dziekan dr hab. Katarzyny Radeckiej prof. PK oraz Kurator treści prezentacji projektu – dr Justyny
Matysiak, jak również Pracowników i Studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa serdecznie zapraszamy!
Organizatorem wydarzenia jest PPNT Gdynia | Centrum Designu.

https://gdyniadesigndays.eu/program

#GDD2022 #GDD #gdyniadesigndays #wspolmorze #współmorze #Bałtyk #Baltic #BalticSea #sea #design
#projektowanie #festiwal #wgdyni #gdynia