Zmontuj Reels’a!

 

„Zmontuj reels’a!”

 

Konkurs na krótki film promocyjny o Wydziale Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej

 Zadaniem konkursowym jest opracowanie oryginalnego filmu promocyjnego typu reels o Wydziale Architektury i Wzornictwa.

      

Nagroda pieniężna w wysokości 1000,00 zł.

Fundatorem nagrody głównej jest Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa.

 

Organizator konkursu:

Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej

Patronat honorowy:

Rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK

Sekretarze konkursu:

dr Paulina Kminikowska, mgr Mateusz Rybarczyk

Jury

Przewodniczący Jury:

dr hab. Katarzyna Radecka, prof. PK

Członkowie Jury:

dr Monika Zawierowska – Łozińska, prof. PK 

dr Alina Adamczak, prof. PK

dr Przemysław Jan Majchrzak, prof. PK

 

Uczestnicy konkursu:

Studenci i studentki Wydziału Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej wszystkich roczników, kształcący się w roku akademickim 2022/2023. 

 

Terminy

Data ogłoszenia konkursu – 30 marca 2023 r.

Zgłoszenie prac konkursowych – 30 kwietnia 2023 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu – 8 maja 2023 r.

 

Wyniki zostaną ogłoszone na stronach Wydziału Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej oraz na profilu WAiW PK w portalu społecznościowym Facebook.

 

REGULAMIN KONKURSU Skip to content