Otwarcie Festiwalu Gdynia Design Days 2023

Otwarcie Festiwalu Gdynia Design Days 2023 | STABILNOŚĆ. | 1 lipca | już jutro!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia ekspozycji projektu naszej studentki Kamili Knitter pt.: „ZAboaWI”.
Zestaw do kreatywnego wykorzystania podczas zabawy, który będzie prezentowany w ramach wystawy
NOWA GENERACJA. Praca została wykonana pod kierunkiem mgr Małgorzaty Knobloch.
Kilka słów o projekcie:
Celem działania jest tworzenie sprzyjających warunków dla zapewnienia poczucia wewnętrznej integralności
w kontekście bliskich relacji przy jednoczesnym pobudzaniu swobodnej kreatywności.
Zestaw ZAboaWI nie określa konkretnego zastosowania, ale daje możliwość indywidualnej interpretacji
rozwijając w ten sposób kreatywność dziecka. Prostota formy, delikatnie zaznaczone miejsca łączeń i
przeplatań dają wiele konstrukcyjnych możliwości. Młody użytkownik może z danych elementów stworzyć
„własny świat” dostosowany do jego temperamentu.

Zestaw przeznaczony jest zarówno do zabawy indywidualnej jak i w grupie. Pobudza wyobraźnię jej
uczestników, rozwija zdolności motoryczne i sprzyja zacieśnianiu więzi.
Całość jest wykonana z trwałej, odpornej na ścieranie tkaniny wełnianej, 70% włókien pochodzi z recyklingu.
Prezentowany projekt porusza zagadnienie bezpieczeństwa, nie tylko poprzez tworzenie przyjaznych obiektów,
ale przede wszystkim dotyczy sfery niematerialnej, wewnętrznej stanowiącej o głębokich potrzebach
emocjonalnych i psychicznych odbiorców projektu. Proponowane rozwiązanie motywuje do przełamywania
barier i schematów, zachęca do zabawy i spontaniczności, jest poszukiwaniem równowagi zarówno w sferze
fizycznej, jak i w wymiarze duszy.
Dbałość o wzajemne relacje międzyludzkie oraz uczestniczące w nich przedmioty, jak również wrażliwość na
nasze potrzeby wewnętrzne, psychiczne i emocjonalne to wartości współzależne, stanowiące podstawę
rozważnego projektowania.
Ekspozycję można oglądać w dniach Festiwalu od 1 do 9 lipca 2023, w godz. 10.00 -20.00
PPNT Gdynia | Centrum Designu Gdynia | al. Zwycięstwa 96/98 , Budynek III, piętro I
Śledź nas na GDD online i offline!

Organizatorem wydarzenia są Gdynia, Pomorski Park-Naukowo Technologiczny i Centrum Designu Gdynia.

https://gdyniadesigndays.eu/program
https://gdyniadesigndays.eu/wystawy/nowa-generacja

#gdyniadesigndays, #gdd2023 #stabilnosc, @ppnt_gdynia, @gdynia_official, @gdyniadesigndaysOtwarcie Festiwalu Gdynia Design Days 2023

Otwarcie Festiwalu Gdynia Design Days 2023 | STABILNOŚĆ. | 1 lipca | już jutro!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia ekspozycji projektu naszej studentki Kamili Knitter pt.: „ZAboaWI”.
Zestaw do kreatywnego wykorzystania podczas zabawy, który będzie prezentowany w ramach wystawy
NOWA GENERACJA. Praca została wykonana pod kierunkiem mgr Małgorzaty Knobloch.
Kilka słów o projekcie:
Celem działania jest tworzenie sprzyjających warunków dla zapewnienia poczucia wewnętrznej integralności
w kontekście bliskich relacji przy jednoczesnym pobudzaniu swobodnej kreatywności.
Zestaw ZAboaWI nie określa konkretnego zastosowania, ale daje możliwość indywidualnej interpretacji
rozwijając w ten sposób kreatywność dziecka. Prostota formy, delikatnie zaznaczone miejsca łączeń i
przeplatań dają wiele konstrukcyjnych możliwości. Młody użytkownik może z danych elementów stworzyć
„własny świat” dostosowany do jego temperamentu.

Zestaw przeznaczony jest zarówno do zabawy indywidualnej jak i w grupie. Pobudza wyobraźnię jej
uczestników, rozwija zdolności motoryczne i sprzyja zacieśnianiu więzi.
Całość jest wykonana z trwałej, odpornej na ścieranie tkaniny wełnianej, 70% włókien pochodzi z recyklingu.
Prezentowany projekt porusza zagadnienie bezpieczeństwa, nie tylko poprzez tworzenie przyjaznych obiektów,
ale przede wszystkim dotyczy sfery niematerialnej, wewnętrznej stanowiącej o głębokich potrzebach
emocjonalnych i psychicznych odbiorców projektu. Proponowane rozwiązanie motywuje do przełamywania
barier i schematów, zachęca do zabawy i spontaniczności, jest poszukiwaniem równowagi zarówno w sferze
fizycznej, jak i w wymiarze duszy.
Dbałość o wzajemne relacje międzyludzkie oraz uczestniczące w nich przedmioty, jak również wrażliwość na
nasze potrzeby wewnętrzne, psychiczne i emocjonalne to wartości współzależne, stanowiące podstawę
rozważnego projektowania.
Ekspozycję można oglądać w dniach Festiwalu od 1 do 9 lipca 2023, w godz. 10.00 -20.00
PPNT Gdynia | Centrum Designu Gdynia | al. Zwycięstwa 96/98 , Budynek III, piętro I
Śledź nas na GDD online i offline!

Organizatorem wydarzenia są Gdynia, Pomorski Park-Naukowo Technologiczny i Centrum Designu Gdynia.

https://gdyniadesigndays.eu/program
https://gdyniadesigndays.eu/wystawy/nowa-generacja

#gdyniadesigndays, #gdd2023 #stabilnosc, @ppnt_gdynia, @gdynia_official, @gdyniadesigndaysSkip to content