Litografie Chagalla! W koszalińskim Muzeum.

MARC CHAGALL litografie SNY O BIBLII

Konferencja pt. Sztuka (nie)powtarzalna. Problem oryginału i odbitki w grafice.
W Muzeum w Koszalinie od 15 października do 5 listopada 2023 podziwiać będzie można wyjątkową
wystawę litografii Marca Chagalla pt. ”Sny o Biblii”.
Koszalińskie Muzeum zaprezentuje zestaw 41 litografii, po raz pierwszy opublikowanych w latach
1956 i 1960 przez francuskie czasopismo „Verve”. Zapraszają one w fascynującą podróż przez księgi
Starego Testamentu. Towarzyszyć im będą dwie akwaforty o tematyce mitologicznej, ręcznie
kolorowane akwarelą przez samego Chagalla. Wszystkie te prace są własnością prywatnej firmy.
Specjalną atrakcją wystawy będą dwie akwaforty z ilustracjami do „Martwych dusz” Gogola,
wypożyczone z Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Jest to zestaw nieprzypadkowy, bowiem pokazanie wspaniałej twórczości mistrza z Witebska to
niejedyny cel koszalińskiej wystawy. Jej organizatorzy, na przykładzie prac o różnej wartości
kolekcjonerskiej, pragną zachęcić widzów do zastanowienia się nad znaczeniem pojęć oryginału i
repliki w grafice oraz we współczesnej kulturze. Dyskusja będzie dotyczyła tego, co wpływa na
percepcję i wartość dzieła sztuki w tym kontekście.
__________________________________________________________________________________
Rozważania te podsumowane zostaną podczas specjalnej konferencji, która odbędzie się
4 listopada (sobota) o godzinie 11.00 w Muzeum w Koszalinie,
z udziałem wybitnych specjalistek z dziedziny muzeologii oraz znawczyń sztuki graficznej:
prof. Doroty Folgi-Januszewskiej, prof. Iwony Szmelter i Grażyny Hałasy.

prof. Dorofa Folga-Januszewska – historyk sztuki, krytyk, doktor habilitowana nauk
humanistycznych. Prowadzi pracownię Teorii i Eksperymentu na Wydziale Grafiki warszawskiej
Akademii Sztuk Pięknych. Wieloletni pracownik Muzeum Narodowego w Warszawie. Członek
Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM, Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA),
Ekspert Rady Europy ds. Muzeów, członek wielu rad naukowych i muzealnych. Laureatka srebrnego
medalu „Zasłużony kulturze Gloria Artis”. Autorka ponad 300 publikacji: książek, katalogów,
artykułów i opracowań z zakresu sztuki XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem grafiki),
muzeologii, teorii sztuki oraz kuratorka ponad 60 wystaw.
Prof. Iwona Szmelter – artystka, konserwatorka dzieł sztuki, nauczycielka akademicka i badaczka.
Pracuje na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od
lat zajmuje się problematyką oryginału, kopii, repliki i falsyfikatu w świecie sztuki. Prowadzi prace w
obszarze zarówno konserwacji i restauracji tradycyjnego malarstwa oraz na polu interdyscyplinarnych
obiektów sztuki nowoczesnej. Odznaczona złotym medalem „Zasłużony kulturze Gloria Artis”.
Grażyna Hałasa – kuratorka Gabinetu Rycin i Rysunków Muzeum Narodowego w Poznaniu. W kręgu
jej zainteresowań badawczych znajdują się dzieła graficzne (głównie Rembrandta) oraz grafika
modernistyczna. Jest autorką i współautorką kilku wystaw, m.in. rycin Maksa Klingera i grafik
Rembrandta. Ważny zakres jej badań stanowi również rysunek XVII-XIX wieku z kolekcji Gabinetu
Rycin oraz kwestie historii kolekcjonerstwa prac na papierze.

Zaproszenie do udziału w konferencji wysokiej klasy ekspertek dysponujących olbrzymią wiedzą,
popartą muzealnym doświadczeniem, gwarantują naukową jakość i intelektualną wartość spotkania.Skip to content