Jan Maciej (Niuans) Bojko /www.cykada.org

Jan Maciej (Niuans) Bojko /www.cykada.org

“Od początku lat dwutysięcznych poszukujący artystycznych form wyrazu – co zaowocowało ukończeniem koszalińskiego Instytutu Wzornictwa / specjalność Komunikacja Wizualna. Myślę, że ukończenie tej uczelni ukształtowało mój sposób myślenia o szeroko rozumianej twórczości.
Jest u mnie pewien dualizm w twórczości plastycznej – z jednej strony zawsze pociągały mnie i inspirowały tematy figuratywne, opisowe czy wręcz publicystyczne, a z drugiej strony niezmiernie cenię sztukę abstrakcyjną i konceptualną, w której najważniejszym czynnikiem zawsze był jakiś wewnętrzny element poznania siebie czy świata, ale bez żadnej nachalnej instrukcji jak ten świat czytać.”

Związany ze zjawiskiem tatuażu jeszcze od pierwszych polskich konwencji, na których podglądał tuzy polskiej sceny tatuażu. W latach 2008-2014 właściciel Studia Tatuażu Niuans w Toruniu, które z powodzeniem kierowało się witkiewiczowskim podejściem do klienta. Od 2014 roku szczęśliwie związany z sopocką CYKADA TATTOO.
Prywatnie uważny, wnikliwy i krytyczny kontestator codzienności.

Studia w latach 2003-2008. Dyplom magisterski pod opieką dr hab Aliny Adamczak.

https://www.behance.net/maciekniuans