W latach 2012 – 2017 w Laboratorium Szybkiego Prototypowania Instytutu Wzornictwa realizowane były badania B+R  w ramach projektu pn. Rozwój Bazy B+R Politechniki Koszalińskiej 

 

We wskazanym badaniu wykorzystany był skaner optyczny 3D firmy GOM wraz z oprogramowaniem wspierającym: Solid Works, Gom Inspect oraz drukarka 3D Eden 260 V, posiadająca dokładność przemysłową druku. Narzędzia te ułatwiają opracowanie nowoczesnych metod trójwymiarowego projektowania. Zastępują kosztowne i czasochłonne ręczne budowanie i testowanie modeli, tym samym umożliwiając przeprowadzenie badań nad konstrukcyjnością i działaniem mechanizmów projektowanych zróżnicowanych obiektów jak i ich elementów.

Skaner optyczny, umożliwił digitalizację wybranych obiektów oraz jego elementów. Dołączone oprogramowanie pozwoliło dokonać szczegółowej analizy parametrycznej już zeskanowanego przedmiotu w całkowicie bezinwazyjny sposób. Możliwe było wykonanie jego precyzyjnych pomiarów, określenie kątów. Ponad to dzięki posiadanemu przez nas programowi SolidWorks wykonaliśmy szczegółowe rysunki techniczne dla badanego obiektu, mogliśmy zmienić formę, sprawdzić jego wygląd w innych wariantach materiałowych czy kolorystycznych.

 

 

Wszystkie działania w projekcie były współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 


W roku 2017 w Laboratorium Szybkiego Prototypowania zrealizowano następujące tematy badawcze:

 1. Digitalizacja produktu w celu jego analizy i modyfikacji cyfrowej. Archiwizacja zdygitalizowanych obiektów
  Badanie wykonane przy współpracy firm i instytucji:

 

 • JES OPAKOWANIA Sp. z o.o. Sp. K, z siedzibą w Koszalinie 

Wyniki badania


W roku 2016 w Laboratorium Szybkiego Prototypowania zrealizowano następujące tematy badawcze:

 1. Dygitalizacja produktu w celu jego analizy i modyfikacji cyfrowej. Archiwizacja zdygitalizowanych obiektów.
  Badanie wykonane przy współpracy firm i instytucji:

 

 • SAM 13 Samvel Antoyan 

Wyniki badania

 • Gminą Miastko

Wyniki badania_cyfryzacja

 • ARKAS Sp. J.

Wyniki badania_cyfryzacja

 • GEA Tuchenhagen Polska z siedzibą w Koszalinie

Wyniki badania nr 1_analiza porównawcza

Wyniki badania nr 2_analiza porównawcza

 

       2. Dygitalizacja wybranych obiektów kultury materialnej w celu ich zarchiwizowania i dokonania pomiarów.
Badanie wykonane przy współpracy:

 • Muzeum w Koszalinie

Wyniki badania_cyfryzacja_pomiary_zapinka gotycka

Wyniki badania_cyfryzacja_pomiary_kafel

Wyniki badania_cyfryzacja_pomiary_forma do kafli

Wyniki badania nr 2_cyfryzacja_pomiary_zamek

Wyniki badania nr 2_cyfryzacja_pomiary_zamek cz. 2

Wyniki badania nr 2_cyfryzacja_pomiary_naczynie z brązu

Wyniki badania nr 2_cyfryzacja_pomiary_naczynie z brązu cz. 2

Wyniki badania nr 2_cyfryzacja_pomiary_popielnica

Wyniki badania nr 2_cyfryzacja_pomiary_popielnica_złożenie

Wszystkie badania wykonały: dr Paulina Kminikowska, dr Aleksandra Gołdyn-Witkowska

Skip to content