DLA STUDENTÓW

DLA STUDENTÓW

GALERIA GO!

GALERIA GO!

PROGRAM

PROGRAM

PREZENTACJA FIRM

PREZENTACJA FIRM

DLA FIRM

DLA FIRM

REGULAMIN

REGULAMIN

KOORDYNATORZY

KOORDYNATORZY

LINKI

LINKI

Ogólne założenia programowe Praktyk dla studentów Architektury Wnętrz.

Jest to praktyka inwentaryzacyjno-projektowa, ze szczególnym naciskiem na poznanie metod przeprowadzania, opracowywania i rysowania prostych rysunków inwentaryzacyjnych – obiektów, wnętrz, detalu; Zapoznania się z ogólnym charakterem pracy w firmie projektowej. Student Instytutu Wzornictwa na kierunku Architektura Wnętrz przechodzi podstawowe kursy z zakresu Sztuk Pięknych oraz Podstaw Projektowania Architektury Wnętrz, Komunikacji Wizualnej ,Wzornictwa i Mebla, Rysunku technicznego i geometrii wykreślnej oraz podstawowych informacji dotyczących technik oświetleniowych. Praktyki zawodowe mają na celu praktyczne rozwijanie powyższych umiejętności w zderzeniu z realnym światem poza uczelnianym. Możliwość czynnego uczestniczenia w Praktykach, pracy w funkcjonującym na rynku Biurze Projektowym pozwala na sprawdzenie siebie jako przyszłego projektanta i człowieka zarazem.

Ogólne założenia programowe Praktyk dla studentów Wzornictwa.

Celem tego typu praktyki jest rozbudowanie współpracy na linii Uczelnia (Politechnika Koszalińska) / Przedsiębiorca. Ta współpraca pozwoli studentom zapoznać się z zasadami funkcjonowania i organizacji biura projektów, pracy zespołu, pozwoli na praktyczne poznanie kolejnych etapów sporządzania dokumentacji projektowej, zorientowanie się we współzależnościach pomiędzy inwestorem, projektantem i wykonawcą a także pomoże poznać zasady współpracy wzornika z poszczególnymi branżami technicznymi.Praktyki dają studentom szansę sprawdzenia w praktyce nabytej wiedzy i umiejętności oraz poznania na żywo środowiska pracy. Nierzadko są też okazją dla pracodawcy do poznania studenta i potem do zatrudnienia go.