Prodziekan ds. Kształcenia

dr Aleksandra Gołdyn

Adiunkt w Katedrze Grafiki Projektowej / Laboratorium Szybkiego Prototypowania

Magister sztuki na kierunku Wzornictwo, specjalność Komunikacja Wizualna w Instytucie Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. Od 2010 roku pracownik naukowo – dydaktyczny w Instytucie Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej początkowo w Zakładzie Wzornictwa obecnie w Zakładzie Komunikacji Wizualnej, gdzie realizuje takie kursy jak Projektowanie Komunikacji Wizualnej, Projektowanie Wzorów Towarowych, Komputerowe Wspomaganie Projektowania (programy komputerowe 2D do grafiki wektorowej, rastrowej i składu publikacji) czy Definiowanie Geometrii Trójwymiarowej. W dydaktyce wykorzystuje najnowsze, specjalistyczne oprogramowania komputerowe (skaner i drukarkę 3D) bazując na zdobytym w badaniach B+R doświadczeniu.  W dorobku artystycznym indywidualne i zbiorowe projekty i realizacje opracowań z zakresu komunikacji wizualnej (identyfikacja, publikacja, grafika).  Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach związanych z kształceniem w sztukach projektowych oraz wykorzystaniem nowych technologii w projektowaniu. Uczestnik wystaw zespołowych w kraju i za granicą.


Obrona rozprawy doktorskiej dnia 13.02.2019 roku na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuk projektowych pt.”System identyfikacji wizualnej dla obchodów 750-lecia Koszalina. Opracowanie metodyczno-teoretyczne.” 
Promotor: dr hab. Agata Danielak-Kujda, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa.


Od 2012 – realizacja zadań badawczych w ramach projektu pn.”Rozwój Bazy B+R

Politechniki Koszalińskiej” przy wykorzystaniu narzędzi szybkiego prototypowania: skaner optyczny 3D oraz drukarka 3D. Realizowane tematy badawcze:

  1. Weryfikacja założeń projektowych nowego produktu i jego elementów -analiza kształtu
  1. Digitalizacja obiektów, na podstawie rysunków odręcznych lub rysunków technicznych w celu archiwizacji, modyfikacji cyfrowej oraz weryfikacji założeń projektowych
  1. Digitalizacja produktu dla potrzeb jego analizy oraz modyfikacji cyfrowej. Archiwizacja zdigitalizowanych obiektów
  1. Digitalizacja wybranych obiektów kultury materialnej w celu ich zarchiwizowania i dokonania pomiarów.

 

Autorka wielu rozpoznawalnych znaków identyfikacyjnych m.in. logo dla Politechniki Koszalińskiej, Parku Technologicznego w Koszalinie i systemu identyfikacji wizualnej dla Adwokatury Polskiej.