DYREKTOR INSTYTUTU WZORNICTWA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ
OGŁASZA KONKURS na stanowisko: 

1| Asystenta w Zakładzie Architektury Wnętrz    

 

2| Asystenta w Zakładzie Projektowania Spekulatywnego   

 

3| Starszego wykładowcy w Zakładzie Architektury Wnętrz   

 

4| Starszego wykładowcy w Zakładzie Architektury Wnętrz   

 

5| Starszego wykładowcy w Zakładzie Wzornictwa   

 

6| Starszego wykładowcy w Zakładzie Wzornictwa   

 

7| Wykładowcy w Zakładzie Komunikacji Wizualnej   

 


dokumenty do pobrania:

kwestionariusz osobowy

oświadczenie- podstawowe miejsce pracy

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych