(KONKURS PDF)

 

Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

– podanie zawierające zgłoszenie udziału w konkursie na stanowisko asystenta do Rektora Politechniki Koszalińskiej
– kwestionariusz osobowy wraz z fotografią,
– odpis dyplomu lub dokument potwierdzający uzyskanie tytułu magistra (lub równorzędnego) ww. dyscyplinie
– życiorys zawodowy
– wykaz dorobku projektowego w formie elektronicznej
– opis innych ważnych dokonań twórczych i organizacyjnych
– oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją, że Politechnika Koszalińska będzie podstawowym miejscem pracy w wypadku wygrania konkursu
– wszelkie dodatkowe informacje (w formie dokumentów lub publikacji, które mogą mieć znaczenie w ocenie dodatkowych umiejętności związanych z rozstrzygnięciem konkursu, np. certyfikaty, licencje, zaświadczenia, itp.),
– zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury konkursowej.

 

ZAŁĄCZNIKI:

oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych

oswiadczenie_o_niekaralnosci

oswiadczenie_-_podstawowe_miejsce_pracy

kwestionariusz_osobowy_praca_dla_nauczycieli