Rektor Politechniki Koszalińskiej

ogłasza
K O N K U R S
na stanowisko
ASYSTENTA

w Katedrze Architektury Wydziału Architektury
i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej

w dziedzinie
SZTUKI
w dyscyplinie:

SZTUKI PLASTYCZNE I KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI

konkurs_asystent_katedra_architektury

Dokumenty do pobrania:

kwestionariusz osobowy

oświadczenie- podstawowe miejsce pracy

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych