DYREKTOR INSTYTUTU WZORNICTWA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

OGŁASZA KONKURS na stanowisko  asystenta w Zakładzie Wzornictwa

 

 

 

 


Dokumenty do pobrania:

kwestionariusz osobowy

oświadczenie- podstawowe miejsce pracy

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych