Rektor Politechniki Koszalińskiej
ogłasza

K O N K U R S

na stanowisko

ASYSTENTA

w Katedrze Wzornictwa Wydziału Architektury
i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej
w dziedzinie
SZTUKI
w dyscyplinie:
SZTUKI PLASTYCZNE I KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI

Konkurs_asystent_katedra_architektury

 

 

Dokumenty do pobrania:

kwestionariusz osobowy

oświadczenie- podstawowe miejsce pracy

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych