Władze Wydziału Architektury i Wzornictwa
Rada Wydziału Architektury i Wzornictwa

dr hab. Katarzyna Radecka prof. PK – Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa, Przewodnicząca Rady WAiW
dr hab. Alina Adamczak prof. PK – Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów / Kierownik Katedry Wzornictwa
dr Monika Madej – Prodziekan ds. Praktyk i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

prof. zw. dr hab. Jacek Ojrzanowski

dr hab. Elżbieta Kalinowska-Motkowicz prof. PK
dr hab. Monika Zawierowska-Łozińska prof. PK – Kierownik Katedry Grafiki Projektowej
prof. zw. dr hab. Marek Owsian

 

PRZEDSTAWICIELE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
mgr inż. arch. Bartosz Warzecha- Katedra Architektury
dr hab. Przemysław Majchrzak – Katedra Wzornictwa

 

PRZEDSTAWICIEL PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI
Emilian Reiske

 

STUDENCI
Daria Prądzyńska
Karolina Hering

 

STALI CZŁONKOWIE RADY (bez prawa do głosowania, z głosem doradczym)
dr Rafał Podgórski – Kierownik Katedry Sztuk Plastycznych

 

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RAD WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I WZORNICTWA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019
/Rady odbywają się w wyznaczonych terminach o godz. 13:00 w sali 101 budynku D/

15.01.2019
12.02.2019
05.03.2019
02.04.2019
07.05.2019
04.06.2019
03.09.2019
01.10.2019
05.11.2019
03.12.2019

Rada Naukowa Dyscypliny

dr hab. Katarzyna Radecka prof. PK

dr hab. Alina Adamczak prof. PK

dr hab. Monika Zawierowska-Łozińska prof. PK

dr hab. Przemysław Majchrzak prof. PK

dr Monika Madej

dr Paulina Kminikowska

dr Alina Ostach-Robakowska

dr Anna Szklińska

dr Rafał Podgórski

mgr inż arch. Bartosz Warzecha

mgr Magdalena Sadłowska

Biuro Wydziału

mgr Anna Pawlewicz – Kierownik Biura

mgr Zuzanna Baranowicz

mgr Magdalena Piłaszewicz


BOS (pokój 107 / bud. A)
dr inż. Barbara Kościelnik – specjalista
Kierunki: WZORNICTWO i ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Katedra Wzornictwa

prof. zw. dr hab. Marek Owsian

dr hab. Alina Adamczak prof. PK – Kierownik Katedry

dr hab. Marek Średniawa prof. PK

dr hab. Przemysław Jan Majchrzak prof.PK

dr Justyna Matysiak

mgr Daniel Nowakowski

Katedra Grafiki Projektowej

prof. zw. dr hab. Jacek Ojrzanowski

dr hab. Monika Zawierowska-Łozińska prof. PK – Kierownik Katedry

dr Alina Ostach-Robakowska

dr Paulina Kminikowska

dr Aleksandra Gołdyn-Witkowska

mgr Mateusz Rybarczyk

Katedra Architektury

dr hab. Katarzyna Radecka prof. PK – Kierownik Katedry

dr Monika Madej

dr Bogusław Niewiadomski

dr inż. Agnieszka Kurkowska

mgr inż. arch. Dariusz Herman

mgr inż. arch. Bartosz Warzecha

mgr Jolanta Kwarciak

Katedra Sztuk Plastycznych

dr hab. Elżbieta Kalinowska-Motkowicz prof. PK

dr Anna Szklińska

dr Rafał Podgórski – Kierownik Katedry

dr Anna Gut-Czerwonka

dr Piotr Stramski

mgr Magdalena Sadłowska

Zespół Laboratoriów

Katarzyna Eisen

Leszek Jagodziński

Mieczysław Krawczyk

Emilian Reiske

inż. Grzegorz Robakowski – Kierownik Zespołu Laboratoriów