Władze Wydziału Architektury i Wzornictwa
Rada Wydziału Architektury i Wzornictwa

Dr hab. Katarzyna Radecka prof. PK – przewodnicząca

Dr hab. Alina Adamczak prof. PK – Prodziekan ds. Kształcenia

Dr Monika Madej – Prodziekan ds. Studentów

Dr hab. Przemysław Majchrzak prof. PK

Dr hab. Monika Zawierowska-Łozińska prof. PK

Prof. Jacek Ojrzanowski (do grudnia 2020)

Prof. Marek Owsian (do lutego 2021)

Dr hab. Marek Średniawa prof. PK

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

Dr Anna Szklińska

Dr Piotr Stramski

Mgr inż. arch. Bartosz Warzecha

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami

Mgr inż. Grzegorz Robakowski

Studenci:

Zuzanna Frankowska
Aleksandra Daniluk

Rada Naukowa Dyscypliny

Dr hab. Katarzyna Radecka prof. PK

Dr hab. Alina Adamczak prof. PK

Dr hab. Monika Zawierowska-Łozińska prof. PK

Dr hab. Przemysław Majchrzak prof. PK

Dr Monika Madej

Dr Paulina Kminikowska

Dr Alina Ostach-Robakowska

Dr Anna Szklińska

Dr Piotr Stramski

Mgr inż. arch. Bartosz Warzecha

Mgr Magdalena Sadłowska

Biuro Wydziału

mgr Anna Pawlewicz – Kierownik Biura

mgr Zuzanna Baranowicz


BOS (pokój 107 / bud. A)
dr inż. Barbara Kościelnik – specjalista
Kierunki: WZORNICTWO i ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Katedra Wzornictwa

dr hab. Alina Adamczak prof. PK – Kierownik Katedry

dr hab. Marek Średniawa prof. PK

dr hab. Przemysław Jan Majchrzak prof.PK

dr Bogusław Niewiadomski

dr Piotr Stramski

Katedra Grafiki Projektowej

dr hab. Monika Zawierowska-Łozińska prof. PK – Kierownik Katedry

dr Aleksandra Gołdyn-Witkowska

dr Alina Ostach-Robakowska

dr Justyna Matysiak

mgr Mateusz Rybarczyk

Katedra Architektury

dr hab. Katarzyna Radecka prof. PK – Kierownik Katedry

dr Monika Madej

dr Paulina Kminikowska

mgr inż. arch. Dariusz Herman

mgr inż. arch. Bartosz Warzecha

mgr Jolanta Kwarciak

mgr Justyna Kolka

Katedra Sztuk Plastycznych

dr Anna Szklińska – Kierownik Katedry

dr Anna Gut-Czerwonka

mgr Magdalena Sadłowska 

mgr Eva Stramska – Srnikova

mgr Tomasz Kopcewicz

Zespół Laboratoriów

Witold Baranowicz

Katarzyna Eisen

Leszek Jagodziński

Mieczysław Krawczyk

mgr inż. Grzegorz Robakowski – Kierownik Zespołu Laboratoriów

Rada Studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa

Karolina Hering 4WP – Przewodnicząca

Daniluk Aleksandra 4 WP

Flaczyńska Rozalia 1 WP

Frankowska Zuzanna 3 AW

Grygorowicz Magdalena 1AW

Komasa Izabela 3 AW

Szpak Wojciech 4 WP

Nowakowska Nicoletta 1 AW

Pinkevich Anastazja 3 AW

Szczepańska Zuzanna 1 WP