Władze Instytutu Wzornictwa
Rada Instytutu Wzornictwa

dr hab. Katarzyna Radecka, prof. PK – Dyrektor Instytutu Wzornictwa, Przewodnicząca Rady IW
dr hab. Alina Adamczak, prof. PK – Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia i Studentów
dr Monika Madej – Zastępca Dyrektora IW ds. Rozwoju i Współpracy z otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

prof. zw. dr hab. Jacek Ojrzanowski

dr hab. Elżbieta Kalinowska-Motkowicz, prof. PK
dr hab. Monika Zawierowska-Łozińska, prof. PK – Kierownik Zakładu Komunikacji Wizualnej
prof. zw. dr hab. Marek Owsian
dr hab. Krystyna Brandowska, prof. PK

 

PRZEDSTAWICIELE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
mgr inż. arch. Bartosz Warzecha- Kierunek Architektura Wnętrz
dr hab. Przemysław Majchrzak – Kierunek Wzornictwo

 

PRZEDSTAWICIEL PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI
Emilian Reiske

 

STUDENCI
Emilia Mielniczuk
Renata Barteczko

 

STALI CZŁONKOWIE RADY (bez prawa do głosowania, z głosem doradczym)
dr Paulina Kminikowska – Kierownik Zakładu Wzornictwa
dr Rafał Podgórski – Kierownik Pracowni Spekulatywnych

 

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RAD INSTYTUTU WZORNICTWA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017
/Rady odbywają się w wyznaczonych terminach o godz. 13:00 w sali 101 budynku D/

15.01.2019
12.02.2019
05.03.2019
02.04.2019
07.05.2019
04.06.2019
03.09.2019
01.10.2019
05.11.2019
03.12.2019

Dziekanat

mgr Anna Pawlewicz

mgr Zuzanna Baranowicz

mgr Aldona Płocińska

mgr Magdalena Piłaszewicz

Zakład Wzornictwa

prof. zw. dr hab. Marek Owsian

dr hab. Alina Adamczak, prof. PK

dr hab. Marek Średniawa, prof. PK

dr Paulina Kminikowska – Kierownik Zakładu

dr hab. Przemysław Jan Majchrzak

dr Justyna Matysiak

mgr Sara Betkier

Zakład Komunikacji Wizualnej

prof. zw. dr hab. Jacek Ojrzanowski

dr hab. Monika Zawierowska-Łozińska, prof. PK – Kierownik Zakładu

dr Alina Ostach-Robakowska

dr Aleksandra Witkowska

mgr Mateusz Rybarczyk

Zakład Architektury Wnętrz

dr hab. Katarzyna Radecka, prof. PK – Kierownik Zakładu

dr hab. Krystyna Brandowska

dr Monika Madej

dr Bogusław Niewiadomski

dr inż. Agnieszka Kurkowska

mgr inż. arch. Dariusz Herman

mgr inż. arch. Bartosz Warzecha

mgr Jolanta Kwarciak

Zakład Projektowania Spekulatywnego

dr hab. Elżbieta Kalinowska-Motkowicz, prof. PK

dr Anna Szklińska

dr Rafał Podgórski – Kierownik Zakładu

dr Anna Gut-Czerwonka

dr Piotr Stramski

mgr Magdalena Sadłowska

Zaspół Laboratoriów

Katarzyna Eisen

Leszek Jagodziński

Mieczysław Krawczyk

Emilian Reiske

inż. Grzegorz Robakowski