Władze Wydziału Architektury i Wzornictwa
Rada Wydziału Architektury i Wzornictwa

Dr hab. Katarzyna Radecka prof. PK – przewodnicząca

Dr hab. Alina Adamczak prof. PK – Prodziekan ds. Kształcenia

Dr Monika Madej – Prodziekan ds. Studentów

Dr hab. Przemysław Majchrzak prof. PK

Dr hab. Monika Zawierowska-Łozińska prof. PK

Prof. Jacek Ojrzanowski (do grudnia 2020)

Prof. Marek Owsian (do lutego 2021)

Dr hab. Marek Średniawa prof. PK

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

Dr Anna Szklińska

Dr Piotr Stramski

Mgr inż. arch. Bartosz Warzecha

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami

Mgr inż. Grzegorz Robakowski

Studenci:

Rada Naukowa Dyscypliny

Dr hab. Katarzyna Radecka prof. PK

Dr hab. Alina Adamczak prof. PK

Dr hab. Monika Zawierowska-Łozińska prof. PK

Dr hab. Przemysław Majchrzak prof. PK

Dr Monika Madej

Dr Paulina Kminikowska

Dr Alina Ostach-Robakowska

Dr Anna Szklińska

Dr Piotr Stramski

Mgr inż. arch. Bartosz Warzecha

Mgr Magdalena Sadłowska

Biuro Wydziału

mgr Anna Pawlewicz – Kierownik Biura

mgr Zuzanna Baranowicz


BOS (pokój 107 / bud. A)
dr inż. Barbara Kościelnik – specjalista
Kierunki: WZORNICTWO i ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Katedra Wzornictwa

prof. zw. dr hab. Marek Owsian

dr hab. Alina Adamczak prof. PK – Kierownik Katedry

dr hab. Marek Średniawa prof. PK

dr hab. Przemysław Jan Majchrzak prof.PK

dr Justyna Matysiak

mgr Daniel Nowakowski

Katedra Grafiki Projektowej

prof. zw. dr hab. Jacek Ojrzanowski

dr hab. Monika Zawierowska-Łozińska prof. PK – Kierownik Katedry

dr Alina Ostach-Robakowska

dr Paulina Kminikowska

dr Aleksandra Gołdyn-Witkowska

mgr Mateusz Rybarczyk

Katedra Architektury

dr hab. Katarzyna Radecka prof. PK – Kierownik Katedry

dr Monika Madej

dr Bogusław Niewiadomski

mgr inż. arch. Dariusz Herman

mgr inż. arch. Bartosz Warzecha

mgr Jolanta Kwarciak

Katedra Sztuk Plastycznych

dr hab. Elżbieta Kalinowska-Motkowicz prof. PK

dr Anna Szklińska

dr Anna Gut-Czerwonka

dr Piotr Stramski

mgr Magdalena Sadłowska

Zespół Laboratoriów

Katarzyna Eisen

Leszek Jagodziński

Mieczysław Krawczyk

Emilian Reiske

mgr inż. Grzegorz Robakowski – Kierownik Zespołu Laboratoriów