Władze Wydziału Architektury i Wzornictwa
Rada Wydziału Architektury i Wzornictwa

Dziekan – Prodziekani

 

dr hab. Katarzyna Radecka – Dziekan WAiW

dr Aleksandra Gołdyn-Witkowska – Prodziekan ds. Kształcenia

dr Monika Madej – Prodziekan ds. Studentów

 

Profesorowie i doktorzy habilitowani

 

dr hab. Alina Adamczak – profesor uczelni

dr hab. Przemysław Majchrzak – profesor uczelni

dr hab. Anna Szklińska – profesor uczelni

dr hab. Monika Zawierowska-Łozińska – profesor uczelni

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich

 

dr Justyna Matysiak – adiunkt

dr Piotr Stramski – adiunkt

dr Tomasz Kopcewicz – asystent

mgr Magdalena Sadłowska – asystent

mgr inż. Bartosz Warzecha – asystent

 

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami

 

mgr inż. Grzegorz Robakowski – technik

 

Studenci

 

Patryk Krawczyk – student
Wojtek Szpak – student

Katedra Architektury

dr hab. Katarzyna Radecka prof. PK 

dr Monika Madej

dr Paulina Kminikowska – Kierownik Katedry

mgr inż. arch. Dariusz Herman

mgr inż. arch. Bartosz Warzecha

mgr Jolanta Kwarciak

mgr Justyna Kolka

Rada Naukowa Dyscypliny

dr hab. Katarzyna Radecka

dr Aleksandra Gołdyn-Witkowska

dr Monika Madej

dr hab. Alina Adamczak

dr hab. Przemysław Majchrzak

dr hab. Anna Szklińska

dr hab. Monika Zawierowska-Łozińska

dr Paulina Kminikowska

dr Alina Ostach-Robakowska

dr Piotr Stramski

Biuro Wydziału

mgr Anna Pawlewicz – Kierownik Biura

mgr Zuzanna Baranowicz


BOS (pokój 107 / bud. A)
dr inż. Barbara Kościelnik – specjalista
Kierunki: WZORNICTWO i ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Katedra Wzornictwa

dr hab. Alina Adamczak prof. PK – Kierownik Katedry

dr hab. Przemysław Jan Majchrzak prof.PK

dr Bogusław Niewiadomski

dr Piotr Stramski

Katedra Grafiki Projektowej

dr hab. Monika Zawierowska-Łozińska prof. PK – Kierownik Katedry

dr Aleksandra Gołdyn-Witkowska

dr Alina Ostach-Robakowska

dr Justyna Matysiak

mgr Mateusz Rybarczyk

Katedra Sztuk Plastycznych

dr  hab. Anna Szklińska – Kierownik Katedry

dr Anna Gut-Czerwonka

dr Tomasz Kopcewicz

mgr Magdalena Sadłowska 

mgr Eva Stramska – Srnikova

Zespół Laboratoriów

Witold Baranowicz

Katarzyna Eisen

Leszek Jagodziński

Mieczysław Krawczyk

mgr inż. Grzegorz Robakowski – Kierownik Zespołu Laboratoriów

Rada Studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa

Patryk Krawczyk II rok AW lic – Przewodniczący Rady Studentów
Rozalia Flaczyńska II rok WZ lic
Magdalena Grygorowicz IV rok AW lic
Wojciech Szpak I rok WZ mgr

Rada Pracodawców

arch. Dariusz Herman / HMS Architektura Koszalin

arch. Bartosz Warzecha / Warzecha Studio Koszalin

arch. Karolina Wilgucka – Burzyńska / Projektiv Architektura Kołobrzeg

Alina Szymańska / Fabryka Wnętrz Koszalin / absolwentka 

Tatiana Kosmacz / KOSMAZ Koszalin

Bartłomiej Druzba / Imperial Sp. Z oo / Białogard

Katarzyna Piechocka / Furniko

Grzegorz Kruk / Studio Reklamy KRUart Koszalin

Andrzej Krawczuk / Agencja Reklamowa REPRO Koszalin