Władze Instytutu Wzornictwa
Rada Instytutu Wzornictwa
Dziekanat

mgr Anna Pawlewicz

mgr Zuzanna Baranowicz

mgr Aldona Płocińska

mgr Magdalena Piłaszewicz

 

Zakład Wzornictwa

prof. zw. dr hab. Marek Owsian

prof. nadzw. dr hab. Alina Adamczak

prof. nadzw. dr hab. Anna Orska-Oleszczyk

dr Paulina Kminikowska – Kierownik Zakładu

dr Przemysław Jan Majchrzak

dr Justyna Matysiak

mgr Sara Betkier

Zakład Komunikacji Wizualnej

prof. zw. dr hab. Jacek Ojrzanowski

prof. nadzw. dr hab. Monika Zawierowska-Łozińska – Kierownik Zakładu

dr Alina Ostach-Robakowska

dr Jarosław Bujny

mgr Aleksandra Witkowska

Zakład Architektury Wnętrz

prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Radecka – Kierownik Zakładu

dr Monika Madej

dr Bogusław Niewiadomski

dr inż. Agnieszka Kurkowska

mgr inż. arch. Dariusz Herman

mgr inż. arch. Bartosz Warzecha

mgr Jolanta Kwarciak

Zakład Projektowania Spekulatywnego

prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Kalinowska-Motkowicz

dr Iwona Mikołajczyk

dr Anna Szklińska

dr Rafał Podgórski – Kierownik Zakładu

dr Anna Gut-Czerwonka

mgr Piotr Stramski

Zaspół Laboratoriów

Katarzyna Eisen

Leszek Jagodziński

Mieczysław Krawczyk

Emilian Reiske

inż. Grzegorz Robakowski