Władze Wydziału Architektury i Wzornictwa
Biuro Wydziału

mgr Anna Pawlewicz – Kierownik Biura

mgr Zuzanna Baranowicz


BOS (pokój 107 / bud. A)
dr inż. Barbara Kościelnik – specjalista
Kierunki: WZORNICTWO i ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Rada Wydziału Architektury i Wzornictwa

Dziekan – Prodziekani

 

dr hab. Katarzyna Radecka – Dziekan WAiW

dr Aleksandra Gołdyn – Prodziekan ds. Kształcenia

dr Monika Madej – Prodziekan ds. Studentów

 

Profesorowie i doktorzy habilitowani

 

dr hab. Alina Adamczak – profesor uczelni

dr hab. Przemysław Majchrzak – profesor uczelni

dr hab. Anna Szklińska – profesor uczelni (urlop)

dr hab. Monika Zawierowska-Łozińska – profesor uczelni

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich

 

dr Justyna Matysiak – adiunkt

dr Piotr Stramski – adiunkt

dr Tomasz Kopcewicz – adiunkt

mgr Magdalena Sadłowska – asystent

mgr inż. Bartosz Warzecha – asystent

 

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami

 

mgr inż. Grzegorz Robakowski – technik

 

Studenci

 

Zuzanna Lubańska / Wzornictwo lic. / Przewodnicząca Rady Studentów WAiW PK
Hanna Turłowicz / Architektura Wnętrz lic.

Rada Naukowa Dyscypliny

dr hab. Katarzyna Radecka

dr Aleksandra Gołdyn

dr Monika Madej

dr hab. Alina Adamczak

dr hab. Przemysław Majchrzak

dr hab. Anna Szklińska (urlop)

dr hab. Monika Zawierowska-Łozińska

dr Paulina Kminikowska

dr Alina Ostach-Robakowska

dr Piotr Stramski

Rada Studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa

Zuzanna Lubańska / Wzornictwo lic. / Przewodnicząca Rady Studentów WAiW PK
Patryk Krawczyk / Architektura Wnętrz lic.
Hanna Turłowicz / Architektura Wnętrz lic.
Maksymilian Cieśliński / Wzornictwo lic.
Dominik Brzycki / Wzornictwo lic.
Weronika Majewska / Wzornictwo lic.
Kinga Strzelecka / Wzornictwo lic.

Rada Pracodawców

arch. Dariusz Herman / HMS Architektura Koszalin

arch. Bartosz Warzecha / Warzecha Studio Koszalin

arch. Karolina Wilgucka – Burzyńska / Projektiv Architektura Kołobrzeg

Alina Szymańska / Fabryka Wnętrz Koszalin / absolwentka 

Tatiana Kosmacz / KOSMAZ Koszalin

Bartłomiej Drużba / Imperial Sp. Z oo / Białogard

Katarzyna Piechowska / Furniko

Dariusz Machulski / Furniko

Grzegorz Kruk / Studio Reklamy KRUart Koszalin

Andrzej Krawczuk / Agencja Reklamowa REPRO Koszalin

Piotr Jaśkiewicz / Organizacja Pozarządowa / Fundacja Nauka dla Środowiska

Katedra Architektury Wnętrz

dr hab. Katarzyna Radecka prof. PK 

dr Monika Madej

dr Paulina Kminikowska – Kierownik Katedry

mgr inż. arch. Dariusz Herman

mgr inż. arch. Bartosz Warzecha

mgr Jolanta Kwarciak

mgr Justyna Kolka

mgr Agnieszka Dziębowska

Katedra Wzornictwa

dr hab. Alina Adamczak prof. PK – Kierownik Katedry

dr hab. Przemysław Jan Majchrzak prof.PK – Kierownik Katedry

dr Bogusław Niewiadomski

dr Piotr Stramski

mgr Igor Wiktorowicz

Katedra Grafiki Projektowej

dr hab. Monika Zawierowska-Łozińska prof. PK – Kierownik Katedry

dr Aleksandra Gołdyn-Witkowska

dr Alina Ostach-Robakowska

dr Justyna Matysiak

mgr Mateusz Rybarczyk

Katedra Sztuk Plastycznych

dr  hab. Anna Szklińska

dr Anna Gut-Czerwonka

dr Tomasz Kopcewicz – Kierownik Katedry

mgr Magdalena Sadłowska 

mgr Eva Stramska – Srnikova

Zespół Laboratoriów

Witold Baranowicz

Katarzyna Eisen

Mieczysław Krawczyk

mgr inż. Grzegorz Robakowski – Kierownik Zespołu Laboratoriów