dr hab. Alina Adamczak prof. PK

 Kierownik Katedry Wzornictwa

Magister sztuki/sztuki piękne 1987 – w zakresie wychowania plastycznego, 1988 – w zakresie gobelinu, doktor habilitowana sztuki w dyscyplinie sztuki projektowe 2017

 

Od 1999 roku prowadzi działalność naukowo – dydaktyczną w Instytucie Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej d chwili obecnej. W latach 2006 – 2011 zastępca dyrektora ds. kształcenia. Od września 2016 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. kształcenia i studentów w Instytucie Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.

Aktywna w zawodzie projektanta od 1988 roku początkowo jako właścicielka firmy usługowo – projektowej (1988 – 1995) Autorka działań z obszaru sztuki i form użytkowych. Ostatnie realizacje wiążą się z wykorzystaniem efektów prac nad strukturą.

 

Wystawy – 2012 Rzeczywistości konstruowane, Galeria CK 105, Koszalin (indywidualna),

2015 Osiągnięcia Twórcze Pracowników Nauki – Design i Sztuka w Kulturze, Muzeum Krajoznawcze,  Iwano – Frankovsk, Ukraina, ( indywidualna), Design a Sztuka, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział  Sztuki Nowoczesnej Pałac Opatów w Oliwie (zbiorowa)ogólnopolska,

Era Art -projekty wybrane, Wystawa tkaniny unikatowej, Muzeum w Koszalinie, (zbiorowa), Konferencje 2015 -Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Nauczanie w Sztukach Projektowych, Stacja Kultura w Rumii, Międzynarodowa Konferencja Design a Sztuka, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Sztuki Nowoczesnej Pałac Opatów w Oliwie, 2016 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przedmiot Architektura Miasto. Nauczanie w sztukach projektowych. Publikacja zbiorowa; 2015 – Paradygmaty przestrzeni projektowych, Pod redakcją Iwony Mikołajczyk, Politechnika Koszalińska, Projektowanie Ubioru i Tkaniny. Poszukiwania i eksperymenty, 2017 – Przedmiot Architektura Miasto, Perspektywa wzornicza, pod redakcją M.Berlińskiej i A. Kurkowskiej, Rozwój idei projektowych w kontekście Natury

 

Opiekun Koła Naukowego The North Fashion, od 2013

Osiągnięcia i inicjatywy w zakresie doskonalenia procesu dydaktycznego;

przygotowanie studentów do konkursów, pokazów i wystaw krajowych i zagranicznych: OFF Fashion Kielce, półfinały – 2010, 2011,2012,2013,2014,ŁÓDŹ DESIGN FESTIVAL 2011, www.2011.lodzdesign.com., Noc Muzeów, Koszalin 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 – pokazy Pracowni Projektowania Ubioru i Tkaniny,”Istota Rzeczy”, Muzeum Koszalin 2014 – wystawa studentek pracowni ubioru i biżuterii,Konkurs Międzynarodowy HABITUS BALTIJA, Ryga 2014, ŁotwaTeen’s Top Model, Galeria Sztuki BWA Olsztyn 2014, pokaz mody Daniel Nowakowski, Pokaz kolekcji ” Kague”, Sara Betkier, Galeria Łaźnia,Radom 2014, www.laznia-radom.pl., Finał FASHION FAIR 2014, Poznań” Srebrna Pętelka”, Sara Betkier

 

Działalność dydaktyczno wychowawcza:

Zajęcia dydaktyczne w zakresie: bioniki, projektowania ubioru i tkaniny, galanterii na studiach licencjackich, magisterskich.

Liczba wypromowanych prac licencjackich i magisterskich (2014-2016)

Magisterskie – 10, licencjackie – 20

 

Nagrody:

–  Nagroda Zespołowa III stopnia za działalność organizacyjną, 2010

–  Nagroda indywidualna za działalność dydaktyczną, 2015

–  Nagroda zespołowa III stopnia za osiągnięcia organizacyjne, 2016