dr Anna Gut-Czerwonka

   Adiunkt w Katedrze Sztuk Plastycznych

dr Anna Gut-Czerwonka,

Adiunkt w Katedrze Sztuk Plastycznych,

Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej

 

Kontakt: anna.gut1@wp.pl

 

Wykształcenie:

 

2010-2014

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych, Katedra Historii Sztuki i Kultury – dr nauk historycznych; dyscyplina historia sztuki

Temat rozprawy: „Et in funere perennitas”. Nowożytne epitafia drewniane na Pomorzu Środkowym. Promotor pracy dr hab. Ryszard Mączyński, prof. UMK; recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Hauziński (Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Historii i Politologii); dr hab. Józef Poklewski, prof. UMK (Wydział Sztuk Pięknych UMK, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa).

 

2006-2011

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, kierunek Rzeźba – mgr sztuki z zakresu rzeźby;

Temat pracy magisterskiej: Pomniki pamięci. Megality w twórczości Zygmunta Wujka. Promotor: dr Małgorzata Jankowska (Wydział Sztuk Pięknych UMK, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej).

Temat pracy artystycznej: Portret gliny. Promotor: prof. art. rzeźb. Iwona Langowska (UMK w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Zakład Rzeźby).

 

2004-2009

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych –  mgr historii sztuki;

Temat pracy magisterskiej: Epitafium rodziny Neisserów w kościele Najświętszej Marii Panny w Toruniu – jako przykład manieryzmu. Praca napisana na seminarium prof. dr hab. Zbigniewa Bani pod kierunkiem dr Artura Badacha

 


Recenzowane książki:

 • Zygmunt Wujek – artysta nietypowy, Koszalin 2019 (Wydawnictwo Archiwum Państwowe w Koszalinie), ss. 311.
 • Et in funere perennitas. Nowożytne epitafia drewniane na Pomorzu Środkowym, Koszalin 2015 (Wydawnictwo Muzeum w Koszalinie, „Koszalińskie Zeszyty Muzealne”, Seria A-VI, Sztuka Dawna), ss. 285.

Książka wyróżniona w Konkursie Zachodniopomorskie Wydarzenie Muzealne Roku 2015 organizowanym przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie.

 • Megality Zygmunta Wujka, Koszalin 2013, (Wydawnictwo Biblioteka Koszalińska im. Joachima Lelewela), ss. 72.

 

Artykuły:

 • „Zygmunt Wujek – portret artysty w kontekście jubileuszu twórczego”, Almanach, Koszalin 2018 
 • „Dla siebie i potomnych”. Epitafia rodu von Platen w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Rarwinie, „Nasze Pomorze”, nr 17, red. Tomasz Siemiński i in., wyd. Muzeum Zchodniokaszubskie w Bytowie, Bytów 2015 (2016), s. 67-77.
 • Pomniki i miejsca pamięci w twórczości Zygmunta Wujka – wybrane realizacje, „Rocznik Koszaliński”, nr 43, red. Bogusław Polak, Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, Koszalin 2016, s. 41-50.
 • Epitafium kanonika Knigge w kościele Najświętszej Marii Panny w Białogardzie, „Nasze Pomorze”, nr 16, red. Tomasz Siemiński i in., wyd. Muzeum Zchodniokaszubskie w Bytowie, Bytów 2014 (2015), s. 99-113.
 • The Condemnation of Memory in the Modern Epitaphs of Central Pomerania, [w:] Politics of erasure. From “damnatio memoriae” to alluring void, red. A. Markowska, Wrocław 2014, s. 25-34.
 • Potępienie pamięci w nowożytnych epitafiach Pomorza Środkowego, http://opposite.uni.wroc.pl/2012/gut.htm, (dostęp 10.07.2014 r.).
 • Epitafia rodu von Podewils w Krągu, [w:] Materiały IX Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki Wydziału Mechanicznego oraz V Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Uczelni Technicznych Politechniki Koszalińskiej, red. M. Fligiel, L. Kukiełka, Koszalin 2012, s. 75-84.
 • Ludzie i wydarzenia okresu walk o niepodległość Polski w twórczości Zygmunta Wujka”, „Rocznik Koszaliński”, nr 46, red. J. Chojecka i in., Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, Koszalin 2019, s. 73-87.
 • Wspomnienie o Zygmuncie Wujku”, Miasto plus, Nr 1-2/2019, styczeń-luty 2019, s. 6-12.
 • Pomniki obozu Stalag Luft IV Gross Tychow w twórczości Zygmunta Wujka”, [w:] Obóz dla jeńców alianckich stalag Luft IV w Tychowie (1944-1945), red. P. Michalak, M. Polak, wyd. Politechnika Koszalińska, Koszalin 2018, s. 81-100.
 • Wpływ reformacji i kontrreformacji na rozwój treści epitafiów Pomorza Środkowego – na przykładzie wybranych dzieł„; „Przegląd Zachodniopomorski”, z.4/2018, lista B, ISSN: 0552-4245, Szczecin 2018, s. 259-285.

 

Ważniejsze konferencje:

 • 05.2013 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Niebezpieczne związki polityki

 i kultury, Katedra Kulturoznawstwa wraz z Prezydium Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu; tytuł referatu – Wpływ polityki na „kulturę epitafijną” Pomorza Środkowego na przykładzie wybranych epitafiów.

 • 17-18.10.2012 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polityka Wymazywania. Pamięć, etos, reprezentacja oraz tyrania idei i widzialności, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego; tytuł referatu – Potępienie Pamięci w nowożytnych epitafiach Pomorza Środkowego.
 • 8-9.12.2017 Międzynarodowa konferencja „Reformacja na Pomorzu Zachodnim”/ „Internationale Konferenz „Reformation in Pommern”, Uniwersytet Szczeciński, Kulice; tytuł referatu – Wpływ reformacji i kontrreformacji na rozwój treści epitafiów Pomorza Środkowego – na przykładzie wybranych dzieł / Der Einfluss der Reformation und Gegenreformation auf die Entwicklung des Inhalts von Epitaphium in Mittelpommern am ausgewählten Beispielen.
 • 21-22.11.2019 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wokół zagadnień warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta…”, Katedra Historii Sztuki XX wieku w Europie Środkowej i na Emigracji, Katedra Historii Sztuki i Kultury, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; tytuł referatu – Megalityczna twórczość Zygmunta Wujka (1938-2018).

 

Wystawy autorskie:

 • 10.2012 Współczesna ceramika, prace ceramiczne, Galeria „Szatnia” przy Zespole Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie.
 • 07.2012 Portret gliny, prace ceramiczne i rzeźbiarskie, Park Technologiczny SA. Koszalin.

 

Wystawy zbiorowe:

 • marzec 2012 Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu; wyróżnienie dyplomu artystycznego „Portret gliny”.