dr hab. Anna Szklińska

   Adiunkt w Katedrze Sztuk Plastycznych

Urodzona w 1982 roku w Wałczu. Absolwentka Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej na kierunku Wzornictwo Przemysłowe. Dyplom (2008) zrealizowany w Pracowni Projektowania Form Przemysłowych prowadzonej przez prof. Jacka Ojrzanowskiego. Aneks dyplomowy przygotowany pod kierunkiem prof. Agaty Michowskiej. W latach 2009-2015 asystent prof. Marcina Berdyszaka w Pracowni Rzeźby i Modelowania Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.

26 stycznia 2016 uzyskuje stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuki plastyczne w dyscyplinie artystycznej – sztuki projektowe. Praca o tytule „O kompletowaniu i kontemplowaniu wobec form pustych.” przygotowana pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Podgórskiej-Glonti, na wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Obecnie adiunkt w Katedrze Sztuk Plastycznych na Wydziale Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.