dr Bogusław Niewiadomski

   Starszy Wykładowca w Katedrze Wzornictwa

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy. Praca Dyplomowa technika wystawiennictwa została zrealizowana w 1981 roku pod kierunkiem mgr Stanisława Matusz-czaka w ramach jubileuszu upamiętnienia setnej rocznicy urodzin Ludwika Solskiego w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Od 1981roku zatrudniony w charakterze dekoratora spółdzielni ,,PSS Społem’’ w Złotowie, gdzie realizuje do maja 1983 roku szereg wystaw witryn sklepowych i plansz reklamowych. Od października 1983 do 1988 roku studiuje na wydziale Architektury Wnętrz ASP Kraków, który kończy obroną pracy magisterskiej z tematu ,,Wnętrza dworca kolejowego w Zagórzu” pod kierunkiem dr Barbary Borkowskiej Larysz. Od 1988 pełni służbę wojskową w Warszawie zakończoną rok później uzyskaniem stopnia plutonowego podchorążego. Od 1990 roku podejmuje pracę zawodową w charakterze projektanta w pracowni ,,PUP Artin’’ w Złotowie, realizując szereg prac projektowych z zakresu projektowania stoisk targowo – wystawienniczych, głównie dla firmy Polspan a później Kronospan w Szczecinku. Projektuje i realizuje szereg wnętrz sklepowych i biurowych oraz wykonuje szereg zleceń z zakresu grafiki użytkowej. W tym samym czasie od 1996 roku podejmuje pracę na wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej w katedrze Inżynierii Produkcji na kierunku Wzornictwo Przemysłowe. W raz ze zmianami i transformacjami uczelni koszalińskiej kierunek zamienia się w wydzielony samodzielny Instytut Wzornictwa z kierunkiem Architektura Wnętrz. Czas ten jest najbogatszy w dokonania twórcze i pedagogiczne. Obejmuje on zdobywanie dodatkowych umiejętności i doświadczeń w pracowni architektonicznej Tomasza Samborskiego w Koszalinie i w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie, jako nauczyciel wystawiennictwa. Od 1998 roku rezygnuje z udziału w zespole projektowym i spółce ,,P.U.P. Artin’’ w Złotowie, by do dnia dzisiejszego być związanym z zakładem Architektury Wnętrz Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.

W tym okresie rok 2006 zakończy obroną pracy doktorskiej pod kierunkiem prof. Zdzisława Łosińskiego na wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa ASP w Poznaniu i do chwili obecnej realizuje temat pracy habilitacyjnej w dyscyplinie projektowania architektury wnętrz.