mgr Eva Stramska Srníková

Asystent w Katedrze  Sztuk Plastycznych

Absolwentka Wydziału Sztuk Użytkowych Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie (Słowacja). Dyplom o specjalności Ceramika Użytkowa i Ar tystyczna uzyskała w pracowni
prof. Ivicy Vidrovej – Langerovej w 2007 roku.
Swoją edukację zdobywała również w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, gdzie przez trzy semestry studiowała w ramach programu Erasmus ceramikę artystyczną w pracowniach prof. K. Rozpondka, prof. G. Płocicy oraz ceramikę użytkową w pracowni prof. J. Drzewieckiego. Tworzy ceramikę artystyczną oraz użytkową. Jest autorką wielu ceramicznych
obiektów rzeźbiarskich oraz użytkowych. Inspirację do swoich prac poszukuje przede wszystkim w naturze, w której zawsze
odkrywa nowe zjawiska czy formy naturalnie ukształtowane. Rozważa również zjawiska społeczne, a jej obiekty są nosicielami ludzkich cech.

Swoje prace prezentowała na wielu wystawach międzynarodowych w takich krajach jak: Argentyna, Czechy, Szwajcaria, Polska, Niemcy, Turcja, Litwa, Węgry, Finlandia, Rosja, Chiny, Chorwacja oraz Słowacja.