dr Justyna Matysiak

   Starszy Wykładowca w Katedrze Grafiki Projektowej

Doktor sztuki w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie sztuki projektowe

2001  Dyplom magisterski na Wydziale Form Przemysłowych Akademi Sztuk Pięknych w Krakowie

2012  Doktorat na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

 

W dorobku artystycznym liczne indywidualne i zbiorowe projekty i realizacje opracowań graficznych, identyfikacji wizualnych oraz projekty form użytkowych. Realizacje w zakresie: komunikacji wizualnej, projektowania form przemysłowych. Uczestnik wystaw zespołowych w kraju i za granicą oraz prelegent konferencji naukowych. Prace badawcze w zakresie prezentacji idei projektowych za pomocą języka graficznego oraz uczestnictwo w pracach badawczych nad zastosowaniem materiałów takich jak sklejka w projektowaniu mebla z wykorzystaniem nowych technologii.

Twórca autorskich programów dydaktycznych, oraz semestralnych tematów projektowych w oparciu o badanie zagadnienia prezentacji idei projektowych za pomocą języka graficznego. Praca dydaktyczna ze studentami prowadzona w oparciu o przeprowadzane badania. Prowadzenie zajęć, również w języku angielskim, opracowywanie dokumentacji efektów kształcenia, przygotowanie studentów do konkursów i wystaw krajowych i zagranicznych, prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych. Koordynowanie innych ofert edukacyjnych Instytutu Wzornictwa w formie warsztatów, pokazów i prelekcji dla potencjalnych kandydatów na studia oraz udział w tworzeniu propozycji nowego profilu edukacyjnego dla Instytutu Wzornictwa.

 

Najważniejsze osiągnięcia naukowo/artystyczne:

Wystawy:

 1.      Międzynarodowa wystawa Design a Sztuka, praca: Prezentacja multimedialna dorobku projektowego – portfolio. Muzeum Narodowe w Gdańsku, Pałac Opatów, 2015
 2.      Międzynarodowa wystawa Identyfikacja/Integracja.Design, Prezentacja dorobku projektowego. Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, 2015
 3.      Wystawa Dorobku Naukowego Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, Prezentacja dorobku projektowego w ramach Forum Made In Koszalin, 2015

Projekty wdrożone:

 1.      Opracowanie graficzne książki:Grafika dla trzeciego wymiaru. Koncepcja kształcenia w zakresie grafiki prezentacyjnej produktu – wybrane aspekty. Praca doktorska.
 2.      Identyfikacja wizualna – logo, plakaty, banery, dyplomy dla Pierwszego Międzynarodowego Festiwalu Rzeźby „Styro”.Koszalin-Ivano Fankiwsk.
 3.      Identyfikacja wizualna – plakaty, zaproszenia, prezentacja multimedialna dla Forum Made in Koszalin

Publikacje naukowe:

 1.      Artykuł pt. Prezentacja produktu. Znaczenie języka graficznego w przekazywaniu idei projektowych wzornictwa. Materiały VII Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki Wydziału Mechanicznego oraz III Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich kół naukowych Uczelni Technicznych, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2010. ISBN 978-83-7365-247-7, str. 81
 2.      Grafika dla trzeciego wymiaru. Koncepcja kształcenia w zakresie grafiki prezentacyjnej produktu – wybrane aspekty. Praca doktorska na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem prof. Marii Dziedzic, Szczecin 2011, Wyd. Print Group Sp.z o.o.
 3.      Artykuł pt. Więcej niż produkt. Cele i formy prezentacji graficznej w projektowaniu  i nauczaniu wzornictwa,  Monografia nr 315; Instytut Wzornictwa; pt. Nauczanie w sztukach projektowych; pod red. Roberta Idema, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej; Koszalin 2016; ISBN 978-83-7365-427-3, str. 87-120

Udział w konferencjach naukowych:

 1.  Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nauczanie w sztukach projektowych, wygłoszenie prelekcji pt. Więcej niż produkt. Cele i formy prezentacji graficznej w projektowaniu wzornictwa, Stacja Kultura, Rumia 2015 oraz Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przedmiot, architektura, miasto. Nauczanie w sztukach projektowych, wygłoszenie

prelekcji pt. „Czwarty wymiar” przedmiotu, Stacja Kultura, Rumia 2016.

 

Działania na rzecz rozwoju dydaktyki:

 1.      Tworzenie autorskich programów dydaktycznych, oraz semestralnych tematów projektowych w oparciu o badania zagadnienia prezentacji idei projektowych za pomocą języka graficznego ujętych w opracowaniu: Grafika dla trzeciego wymiaru. Koncepcja kształcenia w zakresie grafiki prezentacyjnej produktu – wybrane aspekty. Praca doktorska.
 2.      Udział w pracy dydaktycznej ze studentami w oparciu o badania nad zastosowaniem materiałów takich jak sklejka w projektowaniu mebla z wykorzystaniem nowych technologii w ramach konkursu Top Mebel 2017 we współpracy Instytutu Wzornictwa PK z firmą Łąccy-Kołczygłowy.
 3.       Koordynacja i prowadzenie warsztatów projektowych w ramach współpracy Instytutu Wzornictwa ze szkołami ponad-gimnazjalnymi miasta Koszalina i regionu; 2008 – 2013
 4.       Opracowanie propozycji nowej ścieżki edukacyjnej dla kierunku Wzornictwo, specjalności Wzornictwo Przemysłowe w ramach studiów I i II stopnia; 2011

Prowadzenie projektów konkursowych:

 1.      Nagroda Rektora Politechniki Koszalińskiej, prof. dr hab. Tomasza Krzyżyńskiego w Konkursie na Projekt Ozdoby Choinkowej pod patronatem Rektora Politechniki Koszalińskiej dla projektu autorstwa Katarzyny Chudziak oraz Nagroda Dyrektora Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, prof. dr hab. Jacka Ojrzanowskiego dla projektu autorstwa Joanny Krzewińskiej.
 2.      Konkurs Top Mebel 2017  Pomysł na mebel ze sklejki.

I Miejsce – Błysk, autor: Karolina Skuza, II Miejsce – Hanger, autor: Klaudia Paraficz, Hanger, III Miejsce – Zwijka, autor: Klaudia Pawłuszek. Wyróżnienia: Regał, autor: Daria Prądzyńska, Biurko – organizer, autor: Karolina Świątek, w ramach współpracy Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej z Firmą Łąccy-Kołczygłowy. Nagrodzone projekty oraz pięć dodatkowych prototypowano.

Udział w aranżacji wystaw i prezentacji prac studenckich Instytutu Wzornictwa:

 1.      Warsztaty Komunikacji Wizualnej – wystawa prac studentów Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej / Formy Prezentacji Produktu, Muzeum Techniki i Komunikacji, Zajezdnia Sztuki, Szczecin 2011
 2.      Grafika dla trzeciego wymiaru. Wystawa Prac Studentów Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej / Przedmiot: Grafika Produktu, Wydział Form Przemysłwych ASP Kraków, 2012
 3.      Wystawa Dorobku Naukowego Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiejprace studenckie prezentowane w ramach Forum Made in Koszalin 2015
 4.  Wystawy Prac Studentów Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej / Formy i Metody Prezentacji Zadań Projektowych, Formy Prezentacji Produktu w ramach Nocy Muzeów,  Instytut Wzornictwa, Koszalin 2016-2017