dr hab. Katarzyna Radecka prof. PK

  Dziekan Wydziału /
  Profesor Nadzwyczajny w Katedrze Architektury

Studiowała w Politechnice Gdańskiej na Wydziale Architektury (1984-1987), na Wydziale Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (dyplom u prof. Jacka Popka w 1999 r.) oraz na studiach podyplomowych w zakresie Przygotowania Pedagogicznego w Politechnice Koszalińskiej (dyplom u dr hab. Wandy Woronowicz w 2011r.).

 

Pracę doktorską, pod opieką prof. Zdzisława Łosińskiego i dr hab. Katarzyny Jeziorkowskiej, obroniła w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w 2008 roku, przewód habilitacyjny w ASP w Gdańsku w 2011 roku.

 

Od 2002 roku prowadzi działalność naukowo – dydaktyczną, początkowo w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w pracowni rzeźby na Wydziale Architektury i Wzornictwa (2002-2003), w 2009 roku w pracowni kompozycji w Międzywydziałowym Instytucie Nauki o Sztuce, w latach 2005-2012 w Instytucie Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, w latach 2012-2016 jako kierownik Katedry Architektury Wnętrz na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie oraz Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia. W latach 2016-2019 Dyrektor Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, a od października 2019 roku Dziekan na Wydziale Architektury i Wzornictwa.

 

Aktywna w zawodzie projektanta od 1987 roku. Autorka wielu realizacji z zakresu architektury, form użytkowych i wystawiennictwa, a także działań z obszaru sztuki. Ostatnie realizacje wiążą się z zainteresowaniem historią, śladem działalności człowieka w przestrzeni i jego upamiętnieniem, m.in. „Muzeum Adama Haupta” (realizacja projektu 2009-2011), film dokumentalny „Treblinka”(2010-2011), projekt wystawy „Koszalin 1945-1950” (2008), udział w wystawie „Anty-pomnik. Pamięć rozproszona” w galerii „Jesionowa” w Gdańsku (2011). Uczestniczka/prelegent wielu konferencji, m.in. „Co wiemy o Treblince. Stan badań” w Treblince (2011), „Sztuka pamięci. Rzeźba pomnikowa w miejscach Zagłady w Polsce” w Bełżcu (2013), „Back to the future” w Zakintos (Grecja 2015), Piękno w sacrum” w Białymstoku (2016), International Conference for Social Scienes and Humanities w Wenecji (2016).