dr hab. Marek Średniawa, prof. PK

Katedra Wzornictwa

Marek Średniawa (ur. 1963) dr hab. sztuki, projektant wzornictwa. Od początku XXI wieku zwolennik koncepcji projektowania tylko tego, co jest konieczne. Zajmuje się metodyką projektowania i ergonomią w projektowaniu. Studiował na kierunku wzornictwo przemysłowe (1982 – 1987) w pracowniach: prof. Adama Haupta – podstawy projektowania wzornictwa przemysłowego, prof. Jacka Popka – projektowanie wzornictwa przemysłowego. Dyplom magistra sztuki pod kierunkiem prof. Jacka Popka (1987). Temat pracy: “Transport osób poszkodowanych w warunkach morskich”. Kwalifikacje I stopnia (1996). ASP w Gdańsku. Temat pracy: “Wykorzystanie modeli przestrzennych w procesie projektowym”. Stopień dr hab. sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuk projektowych – ASP w Gdańsku (2012). Od 1992 związany z rodzinnym Studiem Projektowym Line. W latach 1992–2002 współpracował z Grupą Projektową D7. Od roku 2003 członek Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych. Projektował dla firm: Pesa, Eltra, Siled, Telkom-Telmor, Stoczni Szczecińskiej, PZL Świdnik. Współzałożyciel Centrum Transferu Technologii w Gdańsku i Pomorskiego Centrum Technologii w Gdyni. Ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członek grupy roboczej KIS ds. inteligentnych technologii kreacyjnych. Laureat nagrody I stopnia Ministra Kultury i Sztuki w roku 2014.

“Bycie projektantem wzornictwa i nauczycielem akademickim w dyscyplinie sztuk projektowych, to w istocie ciągłe redefiniowanie pola swojego działania. Sztuka ściera się z mechanizmami gospodarczymi i nie chce być okiełznywana przez naukę, mechanizmy gospodarcze nie dostrzegają potrzeb duchowych, które zaspokaja sztuka i są trudno podatne na transfer myśli naukowej, wreszcie nauka nie zgadza się z subiektywnym postrzeganiem świata przez sztukę i albo nie dostrzega gospodarki albo entuzjastycznie chce jej służyć zapominając o swojej podstawowej powinności, jaką jest poszukiwanie prawideł rządzących światem.”