dr Monika Madej

Prodziekan ds. Studentów  /
Adiunkt w Katedrze Architektury

2011 uzyskanie stopnia doktora na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu / dziedzina sztuki plastyczne w dyscyplinie sztuki projektowe.

 

1999 uzyskanie tytułu magistra sztuki, specjalnoœść Architektura Wnętrz na Wydziale Architektury i Wzornictwa  Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

 

Architektka Wnętrz, projektantka, autorka projektów przestrzeni prywatnych i publicznych.

 

Pracownik Instytutu Wzornictwa od grudnia 1999 roku. Współtwórczyni Projektu GO! Design pod nazwą „”Rozszerzenie  współpracy z pracodawcami w procesie nauczania na kierunku Architektura Wnętrz” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2009 -2012. W latach 2012-2013 Kierownik Zakładu Architektury Wnętrz, od 2014 roku Członek Rady Instytutu,  od września 2017 pełni funkcję  Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem Społeczno – Gospodarczym.