dr Monika Madej

Prodziekan ds. Studentów  /
Adiunkt w Katedrze Architektury

2011 uzyskanie stopnia doktora na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu / dziedzina sztuki plastyczne w dyscyplinie sztuki projektowe.

 

2011 uzyskanie stopnia doktora na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu / dziedzina sztuki plastyczne w dyscyplinie sztuki projektowe.

 

1999 uzyskanie tytułu magistra sztuki, specjalność Architektura Wnętrz na Wydziale Architektury i Wzornictwa  Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

 

Na Politechnice Koszalińskiej pracuje od grudnia 1999 roku.

 

Współtwórczyni GO! Design – projektu pod oficjalną nazwą ”Rozszerzenie  współpracy z pracodawcami w procesie nauczania na kierunku Architektura Wnętrz” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2009 -2012, którego owocem jest aktualny program praktyk studenckich obowiązujący na Wydziale Architektury i Wzornictwa PK.

 

W latach  2017 – 2020  Zastępca Dyrektora Instytutu Wzornictwa PK ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem Społeczno – Gospodarczym.  Aktualnie Prodziekan ds. Studentów WAIW PK.