dr hab. Monika Zawierowska-Łozińska prof. PK

 Kierownik Katedry Grafiki Projektowej

dr hab. Monika Zawierowska-Łozińska prof. PK. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz National College of Art and Design w Dublinie w Irlandii. Przewód doktorski w 2003 roku na Wydziale Malarstwa i Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w dziedzinie sztuk plastycznych , w dyscyplinie sztuk pięknych – grafika. Przewód habilitacyjny w 2014 roku na Wydziale Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk projektowych – wzornictwo. Nauczyciel akademicki w Politechnice Koszalińskiej od 1997 roku. Specjalista od komunikacji wizualnej, infografiki, typografii, konstrukcji Pop-Up w kontekście projektowania wzornictwa i opakowań. Recenzent i autor opracowań naukowych. Uczestnik wystaw indywidualnych i zbiorowych, projektant publikacji elektronicznicznych oraz infografik, okładek, konstruktor publikacji dla dorosłych i dzieci zawierające elementy inżynierii papieru, specjalista od komunikacji wizualnej, ilustracji, infografiki, typografii, konstrukcji pop-up w kontekście projektowania wzornictwa i opakowań, logotypów ( m.in. Park Wodny Koszalin, Made in Koszalin, Infinio Koszalin, Centrum Rehabilitacji Norman, Stowarzyszenie Kresy Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć w Szczecinie, Fundacja Dziedzictwo w Ulanowie), znaków w przestrzeni publicznej (znaki zainteresowania turystycznego przy wjazdach do miasta Koszalina), współpracuje projektowo z klubami spotrowymi m.in. Judo Samuraj Koszalin, z Urzędem Miejskim w Koszalinie oraz Stowarzyszeniem Aktorzy po Godzinach oraz wspomaga projektowo akcje charytatywne.