dr Paulina Kminikowska

 Adiunkt w Katedrze Architektury

22 września 2016 – uzyskanie stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuki plastyczne w dyscyplinie sztuki projektowe na Wydziale Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

2010 – uzyskanie tytułu magistra sztuki na kierunku Wzornictwo, specjalność Architektura Wnętrz w Instytucie Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej

 

Realizacja licznych projektów z zakresu architektury wnętrz i wzornictwa. Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach związanych z kształceniem w sztukach projektowych oraz wykorzystaniem nowych technologii w projektowaniu.  Realizacja licznych zadań badawczych w Laboratorium Szybkiego Prototypowania w ramach projektu pn. ”Rozwój Bazy B+R Politechniki Koszalińskiej”

Od 2011 roku pracownik naukowo – dydaktyczny w Instytucie Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej w Zakładzie Architektury Wnętrz oraz Zakładzie Wzornictwa, gdzie realizuje takie kursy jak Podstawy projektowania Architektury Wnętrz, Komputerowe Wspomaganie Projektowania (programy komputerowe 2D i 3D) czy Definiowanie Geometrii Trójwymiarowej. W dydaktyce wykorzystuje najnowsze, specjalistyczne oprogramowania komputerowe oraz skaner i drukarkę 3D.