dr hab. Przemysław Majchrzak prof. PK

Profesor Uczelni w Katedrze Wzornictwa

2018-19    postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki pt. „Poszukiwania rozwiązań funkcjonalnych i formalnych na przykładzie zestawu baterii łazienkowych i kuchennych”. (Uchwała nr H/44/AiW/2018-19 z dnia 8.07.2019r.). Postępowanie prowadzone było na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, Wydział Architektury i Wzornictwa.

2012   doktorat na wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie, dziedzina sztuki plastyczne w dyscyplinie sztuki Projektowe

2006   Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej uzyskanie tytułu magistra sztuki, specjalność wzornictwo przemysłowe

 

Projektant form przemysłowych i grafiki użytkowej, autor licznych wdrożeń projektowych w zakresie wzornictwa jak np. lampy, armatura, klamki, grzejniki, grzałki, elementy małej architektury i inne oraz komunikacji wizualnej. Laureat wielu konkursów projektowych; uczestnik licznych wystaw zbiorowych i indywidualnych w Polsce jak również zagranicą. Członek Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych. Kierownik badań statutowych. W latach 2012 – 2014 kierownik Zakładu Wzornictwa. Od 2008 roku członek Rady Instytutu.

 

Zatrudniony w Instytucie Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej od 2007 roku. Od 2012 roku na stanowisku adiunkta. Doktorat na Wydziale Wzornictwa ASP Warszawa w 2012r. Promotor wielu prac licencjackich i magisterskich. Twórca autorskich programów dydaktycznych z zakresu projektowania produktu, środków transportu i oświetlenia. Inicjator wystaw studenckich przy współpracy z Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. Twórca wydarzenia „Projekt Rower”. Kierownik i członek badań statutowych. Czynny projektant w firmie produkującej armaturę. Sekretarz i współorganizator konkursów i wystaw dla studentów. Współautor monografii Języki Designu oraz uczestnik wielu wystaw.

 

Wykaz najważniejszych osiągnięć naukowo/artystycznych:

  1.    2014  I miejsce za wiatę PJM9 w konkursie na projekt wiaty rowerowej
  2.    2014 II miejsce za wiatę PJM6 w konkursie na projekt wiaty rowerowej
  3.    2013 Grand Prix w konkursie „Dobre Wejście” za projekt klamki
  4.    2013 II miejsce w konkursie na odświeżenie logo firmy Breve –Tufvassons
  5.    2011 wyróżnienie w konkursie „Łazienka – Wybór Roku” za projekt grzejnika „Simple”
  6.    2009  I miejsce w zamkniętym konkursie firmy Terma Technologie za projekt grzałki
  7.    2008 I miejsce w wewnętrznym konkursie firmy Terma Technologie na projekt obudowy
  8.    2008 I miejsce w międzynarodowym konkursie Terma Design 2008 na projekt grzejnika dekoracyjnego
  9.    2006 I miejsce w kategorii Energy Saving Trust w ogólnoeuropejskim konkursie przez „The Lighting Association”;
  10.    Wdrożony do produkcji system lamp Tubio dla Imperial Lighting Factory
Skip to content