dr inż. Jerzy Chudy

Wydział Mechaniczny – Katedra Mechaniki i Konstrukcji

Dr inż. Jerzy Chudy jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. Studia ukończył w lipcu 1989 roku na specjalności Obróbka Ścierna i Erozyjna na kierunku Technologia Budowy Maszyn. Od 1 października tego roku podjął pracę na macierzystej Uczelni. Prowadził innowacyjne badania nad zagadnieniami obróbki różnych materiałów wysokociśnieniową strugą hydrościerną. W ich ramach przygotowano technologię utylizacji śmieci wysokoenergetyczną strugą wodną, wdrożono technikę czyszczenia rurociągów czy przeprowadzono optymalizacją efektywności obróbki skał. W ich efekcie, w 1998 roku obronił rozprawę doktorską zatytułowaną „Próba wielokryterialnej optymalizacji obróbki na przykładzie wysokociśnieniowego przecinania hydrościernego wybranych materiałów skalnych”. W latach późniejszych zainteresowania badawcze skierował  również na zagadnienia obróbki wysokoenergetycznym strumieniem wody materiałów spożywczych, szczególnie ryb. Obecne działania skupiają się na wykorzystywaniu modelowania 3D w projektowaniu i symulacji wytrzymałościowej urządzeń transportowych i obróbczych. Jest on autorem ok. 50 prac naukowych, promotorem ok. 100 prac magisterskich i inżynierskich.