mgr inż. Władysław Łapiczak

Wydział Inżynierii Lądowej , Środowiska i Geodezji
Katedra Budownictwa i Materiałów Budowlanych

Po ukończeniu Wydziału Budownictwa Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie odbyłem roczny staż w Szkole Oficerów Rezerwy we Wrocławiu.
1 października 1976 roku podjąłem pracę w Zakładzie Konstrukcji Metalowych Wydziału Budownictwa Lądowego kierowanym przez ówczesnego Rektora p. docenta Jerzego Smoleńskiego.
W październiku 1997 roku podjąłem pracę w Zakładzie Podstaw Architektury, Urbanistyki i Geometrii Wykreślnej jako wykładowca Geometrii Wykreślnej.
Aktualnie jestem wykładowcą Katedry Budownictwa i Materiałów Budowlanych WILŚiG.
Zajmuję się Geometrią Wykreślną oraz projektowaniem w budownictwie