BIURO WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 

 

Politechnika Koszalińska to uczelnia nowoczesna, która podejmuje wiele innowacyjnych działań. Misją naszej uczelni jest m.in. stwarzanie Osobom z Niepełnosprawnością warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na Uczelnię, kształcenia i prowadzenia działalności naukowej.

Dokładamy wszelkich starań do likwidacji barier ograniczających edukację Osobom z Niepełnosprawnością.

Obecnie realizujemy projekt „Dostępna uczelnia – Politechnika Koszalińska”, dzięki któremu zastosujemy jeszcze więcej racjonalnych usprawnień.

Nasze działania mają na celu:

  • zniwelowanie barier architektonicznych;
  • wdrożenie usług wspierających proces edukacyjny;
  • wdrożenie zajęć alternatywnych;
  • wdrożenie kompleksowych szkoleń dla kadry uczelni, podnoszących świadomość o niepełnosprawności;
  • rozwój Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością;
  • wdrożenie procedur, normujących proces kształcenia.

 

Więcej informacji na temat projektu:    https://niepelnosprawni.tu.koszalin.pl/      http://power.tu.koszalin.pl/projects/14

Skip to content