Plan zajęć na semestr letni 2020/2021.01.2021

 


Drodzy studenci proszę sprawdzać aktualizacje planu.

Plan Architektura Wnętrz magisterka

studia stacjonarne / aktualizacja 14.03.2021

Plan Wzornictwo magisterka

studia stacjonarne / aktualizacja 14.03.2021

UWAGA STUDENCI 1 i 2  ROKU I STOPNIA STUDIÓW STACJONARNYCH !

Rejestracja elektroniczna na lektoraty języków obcych na semestr letni 2020/21  w systemie USOS

Zajęcia z wychowania fizycznego semestry 02 – zgodnie z indywidualnymi zapisami na zajęcia z SWFiS PK

 

Plan archiwalny na semestr letni 2019/20

Plan Architektura Wnętrz licencjat

studia stacjonarne / plan obowiązuje od dnia 06.04.2020 r.

Plan Komunikacja Wizualna licencjat

studia stacjonarne / plan obowiązuje od dnia 06.04.2020 r.

Plan Wzornictwo Przemysłowe licencjat

studia stacjonarne / plan obowiązuje od dnia 06.04.2020 r.

Plan Architektura Wnętrz magisterka

studia stacjonarne/ plan obowiązuje od dnia 16.03.2020 r.

Plan Wzornictwo magisterka

studia stacjonarne / plan obowiązuje od dnia 06.04.2020 r.

Plan archiwalny na semestr zimowy 2019/20

Plan Architektura Wnętrz licencjat

studia stacjonarne / aktualizacja 11.10.2019 r.

Plan Komunikacja Wizualna licencjat

studia stacjonarne / aktualizacja 22.10.2019 r.

Plan Wzornictwo Przemysłowe licencjat

studia stacjonarne / aktualizacja 22.10.2019 r.

Plan Wzornictwo magisterka

studia stacjonarne / aktualizacja 11.10.2019 r.

Plan Wzornictwo licencjat semestr 01

studia stacjonarne / aktualizacja 22.10.2019 r.